Zoznam členov rady Justičnej akadémie II. funkčné obdobie

JUDr. Pavol Toman, predseda, menovaný Súdnou Radou SR

 

JUDr. Martin Bargel, podpredseda, menovaný Súdnou Radou SR

predseda trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline

 

JUDr. Juraj Purgat, člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR

prokurátor Generálnej prokuratúry SR

 

doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR

zástupca riaditeľky trestného odboru Generálnej prokuratúry SR

 

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR

predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

JUDr. Edita Bakošová, členka, menovaná ministrom spravodlivosti SR

sudkyňa Najvyššieho súdu SR

 

JUDr. Jarmila Urbancová, členka, menovaná Súdnou Radou SR

podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR

 

JUDr. Viera Petríková, členka, menovaná Súdnou Radou SR (16.10.2012 - 16.10.2017)

sudkyňa občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR

 

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR (15.11.2012 - 15.11.2017)

vedúci Ústavu medzinárodného a európskeho práva, Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy

 

JUDr. Lenka Praženková, členka, menovaná Súdnou Radou SR (27.11.2012 - 27.11.2017)

 podpredsedníčka Krajského súdu v Bratislave

 


 

INFORMÁCIE O ZASADNUTIACH RADY JUSTIČNEJ AKADÉMIE v druhom funkčnom období (od apríla 2009):

 

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2009

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2010

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2011 

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2012

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2013 

 

38. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (23.-24.1. 2014) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (23.-24.1. 2014) - TU

Prezenčná listina (23.-24.1. 2014) - TU