Semináre typu Zahraničné semináre

Názov Dátum
On-line - séria webinárov o aktualizácií judikatúry: najdôležitejšie rozhodnutia ESD relevantné pre správnych sudcov 05. 10. 2022 - 14. 10. 2022
Prihláška
Chorvátsko, Zagreb - Sloboda prejavu v digitálnej dobe 20. 10. 2022 - 21. 10. 2022
Prihláška
Belgicko, Brusel - Nové výzvy v kybernetickom priestore 20. 10. 2022 - 21. 10. 2022
Prihláška
Francúzsko, Paríž-Procesné záruky v trestnom konaní v EÚ v praxi: zameranie na smernicu o deťoch 20. 10. 2022 - 21. 10. 2022
Prihláška
Vilnius, Litva - Jazykové vzdelávanie v právnickej terminológie -právo životného prostredia 02. 11. 2022 - 04. 11. 2022
Prihláška
Grécko, Thessaloniki - Cezhraničné pracovné právo 01. 11. 2022 - 02. 11. 2022
Prihláška
Nemecko, ERA - Nariadenie EÚ o dedičstve v právnej praxi 08. 11. 2022 - 09. 11. 2022
Prihláška
On-line - Sociálne zabezpečenie 08. 11. 2022 - 09. 11. 2022
Prihláška
Bulharsko, Sofia - Komunikácia o zraniteľnosti 10. 11. 2022 - 11. 11. 2022
Prihláška
Nemecko, Trier - Verejné obstarávanie v EÚ 15. 11. 2022 - 16. 11. 2022
Prihláška
Chorvátsko, Zagreb - Právne jazykové vzdelávanie v spolupráci pri cezhraničnom organizovanom zločine 28. 11. 2022 - 30. 11. 2022
Prihláška
Grécko, Solún - Digitálny trh v zákone o hospodárskej súťaží 29. 11. 2022 - 30. 11. 2022
Prihláška
Nemecko, Pirna - Európske občianske súdne konanie vo veciach rodinného práva 29. 11. 2022 - 30. 11. 2022
Prihláška
Švédsko, Štokholm - Práva obetí v EÚ v praxi: násilie páchané na ženách a deťoch 01. 12. 2022 - 02. 12. 2022
Prihláška