Semináre typu Zahraničné semináre

Názov Dátum
Grécko , Thessaloniki - Daňový zákon EÚ 06. 04. 2023 - 07. 04. 2023
Prihláška
Taliansko, Rím - Digitalizácia a umelá inteligencia v správnom práve 27. 04. 2023 - 28. 04. 2023
Prihláška
Maďarsko, Budapešť - jazykové vzdelávanie - spolupráca v oblasti rodinného práva 19. 04. 2023 - 21. 04. 2023
Prihláška
Poľsko, Krakov- Antisemitizmus a nenávistné trestné činy 20. 04. 2023 - 21. 04. 2023
Prihláška
Nemecko - Sloboda prejavu v digitálnej dobe 04. 05. 2023 - 05. 05. 2023
Prihláška
On-line - Kultúrna rozmanitosť v súdnej sieni 12. 05. 2023 - 12. 05. 2023
Prihláška
On-line - Kultúrna rozmanitosť v súdnej sieni 12. 05. 2023 - 12. 05. 2023
Prihláška
Lotyšsko, Riga - Úloha autonómnej prokuratúry v právnom štáte 01. 06. 2023 - 02. 06. 2023
Prihláška
Francúzsko, Štrasbourg - Ľudské práva a prístup k spravodlivosti 14. 06. 2023 - 16. 06. 2023
Prihláška
Rakúsko, Viedeň - Kultúrna rozmanitosť v súdnej sieni 16. 10. 2023 - 17. 10. 2023
Prihláška
Španielsko, Barcelona - Ľudské a základné práva v 21. storočí: Dialógy medzi vnútroštátnymi a európskymi súdmi 24. 10. 2023 - 25. 10. 2023
Prihláška
On-line - Webinar o umelej inteligencie a ľudských právach 15. 11. 2023 - 15. 11. 2023
Prihláška
On-line - Webinar o umelej inteligencie a ľudských právach 15. 11. 2023 - 15. 11. 2023
Prihláška
On-line - Webinar o umelej inteligencie a ľudských právach 15. 11. 2023 - 15. 11. 2023
Prihláška
Portugalsko, Lisabon - Súdna ochrana zdravia ako základné právo 14. 12. 2023 - 15. 12. 2023
Prihláška
Taliansko, Scandicci - Digitalizácia a umelá inteligencia v správnom práve 27. 04. 2023 - 28. 04. 2023
Prihláška
Slovinsko, Ľubľana - Ochrana údajov a právo na súkromie 29. 05. 2023 - 30. 05. 2023
Prihláška
Španielsko, Barcelona - Ochrana spotrebiteľa vo svetle práva EÚ a elektronického obchodu 20. 04. 2023 - 21. 04. 2023
Prihláška
Chorvátsko, Zagreb - Doručovanie dokumentov a dokazovanie v zahraničí so zameraním na degitalizáciu 18. 05. 2023 - 19. 05. 2023
Prihláška
Taliansko, Neapol - OP zodpovednosť v dôsledku umelej inteligencie 25. 05. 2023 - 26. 05. 2023
Prihláška
Grécko, Thessaloniki - Mediácia a zmier 20. 06. 2023 - 21. 06. 2023
Prihláška
Grécko, Thessaloniki - Cezhraničné právo v Európskej únii 18. 10. 2023 - 19. 10. 2023
Prihláška
Bulharsko, Sofia - Európsky občiansky súdny poriadok vo veciach rodinného práva 02. 11. 2023 - 03. 11. 2023
Prihláška
Nemecko, Trier - Európsky zákon o platobnej neschopnosti 08. 11. 2023 - 09. 11. 2023
Prihláška
Nemecko, Trier - Európsky zákon o platobnej neschopnosti 08. 11. 2023 - 09. 11. 2023
Prihláška
Nemecko, Trier - Európsky zákon o platobnej neschopnosti 08. 11. 2023 - 09. 11. 2023
Prihláška
Belgicko, Brusel - Európske právo obchodných spoločností 07. 12. 2023 - 08. 12. 2023
Prihláška
Nemecko, Pirna - procesné záruky v trestnom konaní EÚ v praxi:zlepšenie existujúceho aquis 03. 04. 2023 - 04. 04. 2023
Prihláška
Nemecko, Pirna - procesné záruky v trestnom konaní EÚ v praxi:zlepšenie existujúceho aquis 03. 04. 2023 - 04. 04. 2023
Prihláška
On-line-webinar - Zločiny z nenávisti: ochrana občanov 27. 04. 2023 - 27. 04. 2023
Prihláška
Portugalsko, Lisabon - Počítačová kriminalita a elektronické dôkazy 09. 05. 2023 - 10. 05. 2023
Prihláška
Lotyšsko, Riga - Ekonomické trestné činy:vymáhanie majetku a konfiškácia v EÚ v praxi: zameranie na nariadenie 2018/1805 zo 14.11.2018 (špecializácia) 23. 05. 2023 - 24. 05. 2023
Prihláška
Taliansko, Neapol -Justičná spolupráca v trestných veciach: praktická simulácia na základe prípadov (medzinárodný podvod) 30. 05. 2023 - 31. 05. 2023
Prihláška
Nemecko, Norimberg - Spoločné vzdelávanie GNS o základných medzinárodných zločinoch 05. 06. 2023 - 07. 06. 2023
Prihláška
Nemecko, Trier - EPPO: vyšetrovanie a trestné stíhanie s cieľom bojovať proti zločinom proti finančným záujmom EÚ (všeobecná situácia; jurisdikcia; porovnávacie trestné právo) 13. 06. 2023 - 14. 06. 2023
Prihláška
Online-webinár o právach obetí; Zločiny z nenávisti: ochrana občanov 27. 04. 2023 - 27. 04. 2023
Prihláška
Portugalsko, Lisabon - Počítačová kriminalita a elektronické dôkazy 09. 05. 2023 - 10. 05. 2023
Prihláška
Bulharsko, Sofia - Počítačová kriminalita a elektronické dôkazy 28. 09. 2023 - 29. 09. 2023
Prihláška
Nemecko, Lipsko- Európsky vyšetrovací príkaz v praxi (vrátane pokročilých digitálnych nástrojov) 05. 10. 2023 - 06. 10. 2023
Prihláška
THEMIS 2023 - (Maďarsko, Taliansko, Poľsko) 15. 05. 2023 - 07. 07. 2023
Prihláška
Taliansko, Neapol - Súdna spolupráca v TV:praktická simulácia na základe prípadov (obchodovanie s ľuďmi) 24. 10. 2023 - 25. 10. 2023
Prihláška
Francúzsko, Paríž - Procesné záruky v trestnom konaní v EÚ v praxi: zameranie na smernicu o deťoch (špecializované) 30. 10. 2023 - 31. 10. 2023
Prihláška
Španielsko, Madrid - Vyšetrovanie a stíhanie prípadov THB v EÚ (obchodovanie s ľuďmi) 16. 11. 2023 - 17. 11. 2023
Prihláška
Grécko, Thessaloniki - Ekonomické trestné činy: vymáhanie majetku a konfiškácia v EÚ v praxi: zameranie na nariadenie 2018/1805 zo 14. novembra 2018 (špecializácia) 20. 11. 2023 - 21. 11. 2023
Prihláška