Objednávka knihy zásielkovou službou

Elektronický formulár pre objednávku knihy zásielkovou službou z knižnice Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Len pre autorizovaných užívateľov portálu Justičnej akadémie.

Zásielkovou službou sa požičiavajú len knihy vymedzené Knižničným poriadkom. Katalóg knižného fondu nájdete na adrese: http://kniznica.ja-sr.sk . Podmienkou jej využívania je registrácia v knižnci Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Zálohovú čiastku vám oznámi knižnica na základe  objednávky. Poukážte ju na účet JA SR č.: 7000194185/8180. Variabilný symbol je „prírastkové číslo". Prírastkové číslo nájdete v ľavom dolnom  rohu katalogizačného záznamu za označením „exempláre" v zátvorke. Príklad: Exempláre: B021-83 (2011). Prírastkové číslo je 2011.

A. Osobné údaje žiadateľa
B. Údaje o knihe
C. Prehlásenie

Prehlasujem, že poznám, súhlasím a dodržím podmienky zásielkovej služby uvedené v Knižničnom poriadku knižnice Justičnej akadémie Slovenskej republiky.