Kontakty na vedenie a zamestnancov Justičnej akadémie

Meno a priezvisko Funkcia Telefón E-mail
Mgr. Terézia Polakovičová Kontaktná osoba v KS Bratislava tel: 02/888 10 362
terezia.polakovicova@justice.sk
Lýdia Koštialová Kontaktná osoba v KS Trnava tel: 033/88 20 127
lydia.kostialova@justice.sk
Zuzana Ladecká Kontaktná osoba v KS Trenčín tel: 032/88 30 901
zuzana.ladecka@justice.sk
JUDr. Eva Podhorová Kontaktná osoba v KS Trenčín (zástupca) tel: 032/88 30 150
eva.podhorova@justice.sk
Mgr. Jana Solčanská Kontaktná osoba v KS Nitra tel: 037/88 40 150
jana.solcanska@justice.sk
Bc. Iveta Benčatová Kontaktná osoba v KS Nitra tel: 037/88 40 120
iveta.bencatova@justice.sk
Veronika Gužiková Kontaktná osoba v KS Žilina tel: 041/88 50 123
veronika.guzikova@justice.sk
Mgr. Lýdia Škultétyová Kontaktná osoba v KS Banská Bystrica tel: 048/88 60 113
lydia.skultetyova@justice.sk
Mgr. Miriam Piačeková Kontaktná osoba v KS Banská Bystrica tel: 048/88 60 156
miriam.piacekova@justice.sk
Ing. Monika Šarišská Kontaktná osoba v KS Prešov tel: 051/88 80 144
monika.sarisska@justice.sk
JUDr. Erika Petrivaldská Kontaktná osoba v KS Košice (zástupca) tel: 055/88 70 150
erika.petrivaldska@justice.sk
JUDr. Mária Derňárová Kontaktná osoba v KS Košice tel: 055/88 70 216
maria.dernarova@justice.sk
Mgr. Anna Hesková Kontaktná osoba na MS SR tel: 02/888 91 307
anna.heskova@justice.sk
Mgr. Gabriela Protúšová Kontaktná osoba na NS SR tel: 02/323 04 610
gabriela.protusova@nsud.sk
Zuzana Brestovanská Kontaktná osoba na GP SR tel: 02/208 37 554
zuzana.brestovanska@genpro.gov.sk
Mgr. Katarína Bitarovská Kontaktná osoba na GP SR tel: 02/208 37 537
katarina.bitarovska@genpro.gov.sk
Mgr. Zuzana Zvalová Kontaktná osoba na ŠTS tel: 033/88 95 146
zuzana.zvalova@justice.sk