Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2011

17. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (3.2. 2011) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (3.2. 2011) - TU

Prezenčná listina (3.2. 2011) - TU

 

18. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (3.3. 2011) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (3.3. 2011) - TU

Prezenčná listina (3.3. 2011) - TU

 

19. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (5.5. 2011) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (5.5. 2011) - TU

Prezenčná listina (5.5. 2011) - TU

 

20. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (13.6. 2011) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (13.6. 2011) - TU

Prezenčná listina (13.6. 2011) - TU

 

21. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (4.7. 2011) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (4.7. 2011) - TU

Prezenčná listina (4.7. 2011) - TU

 

22. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (6.9. 2011) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (6.9. 2011) - TU

Prezenčná listina (6.9. 2011) - TU

 

Schvaľovanie mimo zasadnutia rady (21.9.2011)

prehľad prijatých uznesení - TU

 

23. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (7.11. 2011) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (7.11. 2011) - TU

Prezenčná listina (7.11. 2011) - TU

 

24. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (5.12. 2011) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (5.12. 2011) - TU

Prezenčná listina (5.12. 2011) - TU