MÁJ 2020 - prehľad podujatí v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“

Dátum konania:04. máj 2020

Názov podujatia: Komunikácia & Prezentácia (BA, TT, TN, NR)

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektor podujatia: Ing. Marek Trubač

 

Dátum konania: 11. máj 2020 - 13. máj 2020

Názov podujatia: Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD., JUDr. Eva Farkašová

 

Dátum konania: 11. máj 2020 - 12. máj 2020

Názov podujatia: Psychologický a lingvistický diskurz svedeckej výpovede v kontexte relevantných faktorov z hľadiska dôveryhodnosti a spoľahlivosti svedka

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: Denisa Petriláková, M.A., Lic. Dip. TEFLA,  PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

 

Dátum konania: 13. máj 2020

Názov podujatia: Mediálny tréning (BA, TT, TN, NR)

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektor podujatia: Ing. Marek Trubač

 

Dátum konania: 14. máj 2020 - 15. máj 2020

Názov podujatia: Cezhraničné spory v oblasti rodičovskej zodpovednosti k deťom - únosy, praktické prípady určovania právomoci a uznávania a výkonu rozhodnutí

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

 

Dátum konania: 18. máj 2020 - 20. máj 2020

Názov podujatia: Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD., JUDr. Peter Rajňák

 

Dátum konania: 25. máj 2020 - 27. máj 2020

Názov podujatia: Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD., JUDr. Peter Rajňák

 

Dátum konania: 28. máj 2020 - 29. máj 2020

Názov podujatia: Ochrana spotrebiteľa

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: Mgr. Roman Fusek, JUDr. Veronika Borkovičová