Zásada špeciality v trestnom konaní - procesnoprávne aspekty

Číslo
2015/KVP/57
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Pramene k príprave
Odborný garant
Mgr. Mario Potúček, vedúci Katedry verejného práva, 033/690 33 15, 0911 784 721, mario.potucek@justice.sk
Lektor(i)

Mgr. Alica Kováčová, PhD. (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky;

riaditeľka medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky), JUDr. František Mozner (predseda trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Prešove)

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
46
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk