Holandsko, Hague - EUROJUST - 3 mesačná stáž

Číslo
EUROJUST/2020/3M
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok možnosť uchádzať sa o dlhodobú stáž v trvaní 3 mesiacov  na uvedenej inštitúcii.

 

POZOR - Prihlášku vypĺňate tento rok elektronicky priamo do systému EJTN. Tento systém bude otvorený iba do 9.12.2019. Po tomto termíne bude systém na prihlasovanie uzatvorený. Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. Výber z nominovaných  účastnikov uskutočňuje EUROJUST.

 

 V prípade že nevyplníte aj prihlásenie na našom portáli, ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, Vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Podmienkou výberu a nominácie je prihlásenie do oboch systémov (EJTN a JASR). 

 

 

 Prihlasovacia adresa:   https://exp-platform.ejtn.eu/

 

Prihlasovací kód: EUROJUST/2020/3M

 

 

Podmienky: General conditions for long-term training periods

 

Jazyk: sledujte pokyny v elektronickom prihlasovaní  - anglický alebo francúzsky -  (úroveň znalostí bude preverená v krátkom telefonickom rozhovore zo strany slovenského zastúpenia Eurojust-u, kde sa stáž bude vykonávať)

 

Cieľová skupina: sudcovia, prokurátori - podmienky v prílohe

 

Finančné podmienky, popis: Program je plne hradený z prostriedkov Európskej komisie. Podrobnejšie informácie budú odoslané akceptovaným účastníkom v priebehu mesiacov  február  - apríl 2019.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o dlhodobé stáže je potrebné mať súhlas priameho nadriadeného s účasťou na dlhodobej stáži v zahraničí v termíne do 9.12.2019 pred uskutočnením samotnej nominácie.

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk