Letná jazyková škola: Anglický jazyk (OP EVS), Belá

Číslo
2021/KSP/64/OP EVS
Druh
viacdenný
Typ
Jazykové vzdelávanie
Termín
-
Deadline
  • Plánovaní lektori: Denisa Petriláková, Lic. Dip. TEFLA, M.A.; Zdeněk Havlíček, Mgr., PhDr.
  • Minimálna úroveň znalosti A2 - maximálna B2. Neodporúčame veľmi pokročilým účastníkom. Ak nemáme žiadne informácie v náväznosti na už prebiehajúce projekty alebo predchádzajúce testovanie o komunikačnej úrovni anglického jazyka o jednotlivých uchádzačov, vyhradzujeme si právo požiadať uchádzača, aby absolvoval krátky telefonicky pohovor s garantkou kurzu.
  • Primárna skupina podujatia: sudcovia, prokurátori; sekundárna skupina podujatia: vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a právni čakatelia prokuratúry 
  • Počet účastníkov podujatia (plánovaný): 40
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky),  b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Ubytovanie: účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 4 noci (09.08.-10.08.2021, 10.08.-11.08.2021, 11.08.-12.08.2021, 12.08.-13.08.2021)
  • Strava: účastníkom bude zabezpečené občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 09.08.2021 obed, večera, dňa 10.08.2021 raňajky, obed, večera, dňa 11.08.2021 raňajky, obed, večera, dňa 12.08.2021 raňajky, obed, večera a 13.08.2021 raňajky a obed
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: dominika.zavadova@justice.sk  Spôsob ospravedlnenia – v zmysle platných „Zásad“ časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  • Zodpovedný koordinátor: Mgr. Dominika Zavadová, PhD., dominika.zavadova@justice.sk; 033/88 18 328, 0911 770 377