Prijatie zástupcov Francúzskeho veľvyslanectva v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku

Dňa 15. marca 2022 o 14.30 hod. sa uskutočnilo prijatie zástupcov francúzskeho veľvyslanectva  v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku. Prijatia sa zúčastnili za francúzsku stranu Jean-Marc Cassam Chenaï, tajomník pre kultúrnu spoluprácu, Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a akademickú spoluprácu, Thibaut Triqueneaux, atašé pre vzdelávanie.  Za slovenskú stranu sa na stretnutí zúčastnili Jana Bajánková, predsedníčka Rady JA SR,  Peter Hulla, riaditeľ JA SR, Jozef Szabó, zástupca riaditeľa JA SR, Dagmar Hupková a Dominika Zavadová. Tlmočenie zabezpečovala Veronika Poláková.

Predmetom rokovania počas spoločného stretnutia boli možnosti spoluprác s Národnou školou pre súdnictvo vo Francúzsku a Justičnou akadémiou SR na základe podpísaného memoranda o spolupráci, možnosti mobility v rámci Európskej justičnej vzdelávacej siete, ako aj ďalšie možnosti spolupráce v oblasti etiky a jazykového vzdelávania vo francúzskom jazyku. 

Prijatie zástupcov Francúzskeho veľvyslanectva v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku