PRIJATIE DELEGÁCIE SUDCOV A PROKURÁTOROV Z KRAJÍN EURÓPSKEJ ÚNIE V RÁMCI VÝMENNÉHO PROGRAMU 2023

V rámci Výmenného programu 2023 pricestovali v termíne od 1. októbra  do 13. októbra 2023 na Slovensko sudcovia a prokurátori z krajín Európskej únie. Výmenný program sa realizoval v rámci spolupráce s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou (angl. European Judicial Training Network, skr. EJTN) so sídlom v Bruseli. Program bol pripravený a realizovaný v Košiciach, Trebišove, Sobranciach, Bratislave a v Pezinku. V rámci svojho pobytu absolvovali pracovné stretnutia s predstaviteľmi súdnych inštitúcií, počas ktorých boli informovaní o súdnom systéme a prokuratúrach Slovenskej republiky. Na pôde Justičnej akadémie SR v Pezinku prijal delegáciu JUDr. Jozef Szabó, zástupca riaditeľa Justičnej akadémie SR a odborný referent pre medzinárodné vzťahy Mgr. Karol Morávek.