Krakov, Poľsko - Procesné záruky v trestnom konaní v EÚ v praxi: Zameranie na smernicu o deťoch (EJTN)

Číslo
CR/2024/12
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Prehľad

Toto celodenné školenie zamerané najmä na smernicu o deťoch (smernica 2016/800 o procesných zárukách pre deti) kombinuje prezentácie a kľúčové poznámky o procesných právach EÚ a judikatúre ECHR a Súdneho dvora EÚ. Prostredníctvom výmen medzi odborníkmi z rôznych krajín EÚ sa bude podporovať znalosť a pochopenie smernice o deťoch. Okrem toho odborná príprava poskytne víziu maloletých bez sprievodu v EÚ. Vzhľadom na ich vek a nedostatočnú zrelosť je potrebné prijať osobitné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa deti mohli účinne zúčastňovať na trestnom konaní a využívať svoje práva na spravodlivý proces v rovnakom rozsahu ako iné podozrivé alebo obvinené osoby.

Učebné ciele

  • Získajte informácie o kľúčových princípoch a uplatňovaní smernice o deťoch.
  • Získajte prehľad o praktickej implementácii smernice spolu so zodpovednosťami a opravnými prostriedkami.
  • Na základe prípadových scenárov budú účastníci môcť diskutovať o kľúčových otázkach, ako je rozsah súdnictva pre mladistvých: určenie veku, právo na právnu pomoc, ochrana súkromia a dôvernosti, zatknutie a policajný výsluch.
  • Lepšie porozumieť súčasnej situácii a výzvam spojeným s maloletými bez sprievodu v členských štátoch EÚ.

 

Oblasť práva: trestné právo

Jazyk podujatia: angličtina 

Cieľová skupina: sudcovia, prokurátori, zamestnanci súdu

Počet účastníkov: 1 (1 náhradník)

Aktivita je hradená z prostriedkov EJTN podľa finančných podmienok dostupných na https://ejtn.eu/wp-content/uploads/2023/02/EJTN-Corporate-Financial-Policy-2023-2.pdf.

Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail karol.moravek@justice.sk do 15.8.2024.

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.