ONLINE - Záchrana a platobná neschopnosť firiem v digitálnom veku (ERA)

Číslo
124D63
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Prehľad:

Cieľom konferencie je poskytovať odborníkom v oblasti reštrukturalizácie a konkurznej podstaty aktuálne informácie poskytovaním prehľadu najnovšej judikatúry, legislatívnych iniciatív a vývoja politík v tejto oblasti.Tohtoročná konferencia sa zameria na prístup k digitálnym aktívam a ich presadzovanie a na zaobchádzanie s digitálnymi aktívami ako súčasť konkurznej podstaty. Okrem toho sa uskutoční diskusia o rôznych schémach reštrukturalizácie v Európe, správa z Bruselu o stave nových legislatívnych iniciatív a preskúmanie judikatúry nedávnych rozsudkov Súdneho dvora EÚ o cezhraničných konkurzných konaniach.


Kľúčové témy budú zahŕňať:

Digitálne aktíva pri vymáhaní a platobnej neschopnosti
Európske nariadenie o platobnej neschopnosti na trhu kryptoaktív
Nové systémy reštrukturalizácie v EÚ a Spojenom kráľovstve: súčasný stav a skúsenosti
Najnovšia judikatúra Súdneho dvora EÚ o cezhraničnej platobnej neschopnosti
 

Pre členov slovenského súdnictva je účasť na seminári bezplatná.

 

Podrobný program podujatia nájdete v prílohe

 

Na aktivitu je potrebné sa prihlásiť cez portál akadémie ako aj prihlasovací formulár tu:
https://applications.european.law/en/Registrations/Register/124D63

 

Jazyk podujatia: angličtina 

Cieľová skupina: sudcovia, prokurátori, zamestnanci súdov

Počet účastníkov: nelimitovaný 

 

V prípade otázok môžete napísať na mailovú adresu organizátora projektu Barbara Hense - bhense@era.int alebo Dr. Angelika Fuchs - afuchs@era.int

Prílohy