2020 - Výmenný program pre justičné autority

Číslo
VPJA/2020/
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok výmenné pobyty pre justičné autority v trvaní jedného alebo dvoch týždňov.

 

POZOR - Prihlášku vypĺňate tento rok elektronicky priamo do systému EJTN na adrese

https://exp-platform.ejtn.eu /   

   

Tento systém na prihlásenie  bude otvorený iba do 9.12.2019, po uvedenom termíne sa systém uzatvorí a prihlásenie nie je možné.

 

Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

 

V prípade že nevyplníte aj prihlásenie na našom portáli (JA SR)  ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, vaše prihlásenie nebude akceptované, nakoľko nie je možné v systéme  on-line  potvrdiť vašu účasť.

 

Prihlasovací kód: VPJA/2020/KP

 

Jazyk: Podľa možností hostiteľskej krajiny, spravidla angličtina, francúzština, nemčina

 

Finančné podmienky: Program je plne hradený z prostriedkov Európskej komisie. Podrobnejšie informácie budú odoslané akceptovaným účastníkom .

 

Finančné podmienky.  EJTN Corporate Financial Policy

 

 

Pri prihlasovaní je potrebné mať  predbežný súhlas priameho nadriadeného s účasťou na uvedenom podujatí, ktorý je potrebné zaslať mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk  a dôsledne zvažovať reálne možnosti účasti na výmennom programe, nakoľko celý systém ako prihlasovanie, výber, akceptácia a  umiestneniie prebieha zo strany EJTN on-line.

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho ešte nemáte nahraté vo svojich osobných súborov.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Na základe zaslanej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

 

 Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

Prosíme VYŠŠÍCH SÚDNYCH ÚRADNÍKOV, aby sa neprihlasovali na tento program, nakoľko je určený výlučne pre sudcov a prokurátorov.

Pre VSÚ bude vypísaný samostatný výmenný program AIAKOS v priebehu roka 2020

 

Odborný garant
EJTN
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Iná primárna skupina
Program je určený len pre sudcov a prokurátorov
Počet účastníkov
23
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk