2022 - Výmenný program pre justičné autority

Číslo
2022/VPJA/01
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok výmenné pobyty pre justičné autority v trvaní jedného alebo dvoch týždňov.

 

POZOR - Prihlášku vypĺňate tento rok elektronicky priamo do systému EJTN na adrese:

 https://exp-platform.ejtn.eu/

Tento systém na prihlásenie bude otvorený iba do  22. Decembra 2021 - 18:00 hod. (Brussels time).  po uvedenom termíne sa systém uzatvorí a prihlásenie nebude možné.

 

Poradie vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk, a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

 

V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli (JA SR),  ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, vaše prihlásenie nebude akceptované, nakoľko nie je možné v systéme  on-line  potvrdiť vašu účasť.

 

Prihlasovací kód: VPJA/2022/KP

 

Jazyk: Podľa možností hostiteľskej krajiny, spravidla angličtina, francúzština, nemčina

 

Finančné podmienky: Program je plne hradený z prostriedkov Európskej komisie. Podrobnejšie informácie budú odoslané akceptovaným účastníkom .

 

Finančné podmienky:  EJTN Corporate Financial Policy

 

 

Pri prihlasovaní je potrebné mať predbežný súhlas priameho nadriadeného s účasťou na uvedenom podujatí, ktorý je potrebné zaslať mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk a dôsledne zvažovať reálne možnosti účasti na výmennom programe, nakoľko celý systém ako prihlasovanie, výber, akceptácia a  umiestnenie prebieha zo strany EJTN on-line.

 

 Realizácia je podmienená vývojom pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19.

 

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre vašu prax, v rozsahu min. 1 normostrany. Na základe zaslanej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.

 

Prosíme VYŠŠÍCH SÚDNYCH ÚRADNÍKOV, aby sa neprihlasovali na tento program, nakoľko je určený výlučne pre sudcov a prokurátorov.

Pre VSÚ bude vypísaný samostatný výmenný program AIAKOS v priebehu roka 2022.

 

Iná primárna skupina
Sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
23
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk