Aktuálna rozhodovacia činnosť v oblasti pracovného práva (celoslovenské podujatie)

Číslo
2015/KSP/26
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program vzdelávacieho podujatia

Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

Témy podujatia:                       

  • neplatnosť skončenia pracovného pomeru;
  • vybrané otázky k zodpovednosti zamestnanca za škodu;
  • novinky pracovnoprávnej úpravy (stručný prehľad: pracovný pomer  na určitú dobu a agentúrne zamestnávanie, whistleblowing)

Ubytovanie: Účastníkom nad 150 km od miesta konania seminára je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie deň vopred (bez nároku na stravu), t.j. dňa 18.02.2015, ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške alebo dodatočne nahlásiť na tel. čísle 0911 960 972 alebo na e-mailovej adrese gabriela.urbanska@justice.sk

Strava: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečí občerstvenie počas prestávok  (minerálnu vodu, kávu, čaj).  Na obed je určená 1-hodinová obedová prestávka, každý účastník si obed hradí sám, v rámci stravného poskytnutého od zamestnávateľa. Stravovanie je zabezpečené formou donášky s tým, že stravu je potrebné si nahlásiť a uhradiť pri podpise prezenčnej listiny, následne počas obedňajšej prestávky bude objednaná strava pripravená na konzumáciu v priestoroch jedálne.

Pramene k príprave

Sylaby od lektorky doc. JUDr. Mgr. Olšovskej, PhD.: Aktuálna rozhodovacia činnosť v oblasti pracovného práva 

Odborný garant
JUDr. Katarína Strížová; vedúca kancelárie akadémie; Katedra súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín; 033/690 33 04
Lektor(i)

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. (členka Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave)

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Asistenci sudcu NS SR
Počet účastníkov
50
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk