Anglický jazyk – právnická terminológia

Číslo
2015/KEP/39
Druh
viacdenný
Typ
Jazykové vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program jazykového vzdelávacieho podujatia

Informačný formulár jazykového vzdelávacieho podujatia

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: „Anglický jazyk - právnická terminológia"

Cieľová skupina podujatia:

  • primárna cieľová skupina: úspešní absolventi testovania jazykových znalostí (podľa priloženého zoznamu)
  • sekundárna cieľová skupina: náhradníci (podľa priloženého zoznamu)
  • terciálna cieľová skupina: sudcovia,prokurátori (podľa Zásady včasnosti elektronického prihlásenia)
  • kvartálna cieľová skupina: vyšší súdni úradníci, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (podľa Zásady včasnosti elektronického prihlásenia)

Aj napriek vytvoreniu skupín účastníkov, je nutné, aby boli účastníci elektronicky prihlásení prostredníctvom portálu Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Bez elektronického prihlásenia, nebude účastník zaradený na seminár.

Ubytovanie: Účastníkom nad 150 km od miesta konania seminára je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie deň vopred (bez nároku na stravu), t.j. dňa 29.03.2015 po 19.00 hod., ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške.

Odborný garant
JUDr. Dagmar Papcunová, Katedra medzinárodného, európskeho práva a cudzích jazykov, 033/690 33 03, 0910 960 345
Lektor(i)

Denisa Petriláková, M.A., Lic. Dip. TEFLA; PhDr. Mgr. Zdeněk Havlíček

Počet účastníkov
40
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk