Aplikácia práva EÚ v praxi všeobecných súdov

Číslo
2015/KEP/56
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
JUDr. Katarína Strížová; vedúca kancelárie akadémie; Katedra súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín; 033/690 33 04
Lektor(i)

JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Katedra medzinárodného a európskeho práva, Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta), doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; prorektor pre vzdelávaciu činnosť, vedúci Ústavu medzinárodného a európskeho práva, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave), doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA - ospravedlnený (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky;  docent Ústavu medzinárodného a európskeho práva, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave; advokát)

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Asistenci sudcu NS SR
Počet účastníkov
44
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúci útvaru justičného vzdelávania, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk