Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov - 1. časť (BA, TT, TN, NR)

Číslo
2014/KEP/5
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
JUDr. Dagmar Papcunová, 033/690 33 03, dagmar.papcunova@justice.sk
Lektor(i)

Mgr. Mario Potúček, vedúci katedry verejného práva, Justičná akadémia Slovenskej republiky; prokurátor, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky; JUDr. Juraj Novocký, PhD., prokurátor, Úrad špeciálnej prokuratúry, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Ing. Jaroslav Stejskal, školiteľ ASPI

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Právni čakatelia prokuratúry
Asistenci sudcu NS SR
Počet účastníkov
11
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk