Európsky platobný rozkaz, Európske konanie s nízkou hodnotu sporu

Číslo
2015/KEP/64
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Lektor(i)

Mgr. Jana Vnuková (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie SR; vedúca oddelenia sektorálnych politík, Odbor európskych politík, Sekcia európskych záležitostí, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR), JUDr. Magdaléna Valušová (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie SR; členka prezídia Notárskej komory; generálny radca Medzinárodnej únie notárstva)

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Asistenci sudcu NS SR
Počet účastníkov
44
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúci útvaru justičného vzdelávania, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk