Francúzsky jazyk - právnická terminológia

Číslo
2015/KEP/59
Druh
viacdenný
Typ
Jazykové vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program jazykového vzdelávacieho podujatia

Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: „Francúzsky jazyk - právnická terminológia"

Hlavné témy vzdelávacieho podujatia:    

práva a majetok právnických osôb

  • práva a povinnosti
  • právna francúzština v EÚ
  • justičná spolupráca v civilných veciach
  • právne aktuality

Cieľová skupina podujatia:

  • primárna cieľová skupina: úspešní absolventi testovania jazykových znalostí (podľa priloženého zoznamu)
  • sekundárna cieľová skupina: sudcovia, prokurátori (podľa Zásady včasnosti elektronického prihlásenia)
  • terciálna cieľová skupina: vyšší súdni úradníci, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (podľa Zásady včasnosti elektronického prihlásenia)
Lektor(i)

Frédéric Delaneuville, Joël Guitton

Počet účastníkov
20
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúci útvaru justičného vzdelávania, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk