Nemecký jazyk - právnická terminológia

Číslo
2015/KEP/58
Druh
viacdenný
Typ
Jazykové vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program jazykového vzdelávacieho podujatia

Informačný formulár jazykového vzdelávacieho podujatia

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: „Nemecký jazyk - právnická terminológia"

 Hlavné témy jazykového podujatia:

 eutanázia

  • trestne činy v medicíne
  • zbavenie právnej spôsobilosti
  • nedovolené darovanie orgánov
  • tretie pohlavie

Cieľová skupina podujatia:

  • primárna cieľová skupina: úspešní absolventi testovania jazykových znalostí (podľa priloženého zoznamu)
  • sekundárna cieľová skupina: sudcovia, prokurátori (podľa „Zásady včasnosti elektronického prihlásenia")
  • terciálna cieľová skupina: vyšší súdni úradníci, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (podľa „Zásady včasnosti elektronického prihlásenia")
Lektor(i)

Mgr. Petra Milošovičová, PhD., externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

Počet účastníkov
20
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúci útvaru justičného vzdelávania, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk