Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 1. časť

Číslo
2015/KS/79
Druh
príprava na justičné skúšky
Typ
Prípravné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Odborný garant
JUDr. Katarína Strížová; vedúca kancelárie akadémie; Katedra súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín; 033/690 33 04
Lektor(i)

JUDr. Pavol Toman (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda skúšobnej komisie; poradca ministra spravodlivosti Slovenskej republiky), JUDr. Milan Lipovský (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky), JUDr. Jana Baricová (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie  Slovenskej republiky; sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky), JUDr. Soňa Mesiarkinová (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky).

Primárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Asistenci sudcu NS SR
Poradcovia sudcu ÚS SR
Počet účastníkov
45
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúci útvaru justičného vzdelávania, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk