Princípy a metódy výkladu práva v kontexte nového civilného práva procesného (celoslovenské podujatie)

Číslo
2015/KSP/76
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program vzdelávacieho podujatia

Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

Hlavné témy podujatia:          

- princípy novej právnej úpravy sporového konania

- princípy novej právnej úpravy mimo sporového konania

- princípy správneho súdnictva

- princípy právnej istoty a jeho výklad

- interpretačné metódy nového civilného práva

Strava, občerstvenie: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečí občerstvenie počas prestávok  (minerálnu vodu, kávu, čaj).  Na obed je určená 1-hodinová obedová prestávka, každý účastník si obed hradí sám, v rámci stravného poskytnutého od zamestnávateľa. Stravovanie je zabezpečené formou donášky s tým, že stravu je potrebné si nahlásiť a uhradiť pri podpise prezenčnej listiny, následne počas obedňajšej prestávky bude objednaná strava pripravená na konzumáciu v priestoroch jedálne.

Ubytovanie: Účastníkom nad 150 km od miesta konania seminára je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie deň vopred (bez nároku na stravu), t.j. dňa 11.06.2015, ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške.

Odborný garant
JUDr. Katarína Strížová; vedúca kancelárie akadémie; Katedra súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín; 033/690 33 04
Lektor(i)

JUDr. Jana Baricová (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky), doc. JUDr. Marek Števček, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; generálny riaditeľ Sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Sekundárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Asistenci sudcu NS SR
Počet účastníkov
50
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúci útvaru justičného vzdelávania, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk