Zvládanie konfliktov a vyjednávanie (BA, TT, TN, NR)

Číslo
2015/KSP/50
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program vzdelávacieho podujatia

Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

Druh podujatia: podujatie organizované formou nácviku v simulovaných situáciách

Hlavné témy podujatia:

  • kontraproduktívne správanie
  • čo je konflikt a ako vzniká
  • 2 pozičné prístupy kriešeniu konfliktov, postoje, ktoré zaujímame pri ich
  • spôsoby, ako dospieť k dohode
  • manipulácia a manipulátori - ako ich rozpoznať a ubrániť sa
  • zvládanie emócií astresu v konflikte
  • extrémne negociácie (výsledok spolupráce US Army a Harward University prenesené do praxe)
Pramene k príprave

od lektorky Mgr. Martinovičovej: Zvládanie konfliktov a vyjednávanie

Odborný garant
JUDr. Katarína Strížová; vedúca kancelárie akadémie; Katedra súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín; 033/690 33 04
Lektor(i)

Mgr. Eva Martinovičová - lektor a konzultant spoločnosti EdWell s.r.o.; člen International Coach Federation (Medzinárodná federácia koučov); člen Slovenskej asociácie koučov (SAKO)

Primárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Asistenci sudcu NS SR
Probační a mediační úradníci
Počet účastníkov
25