Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2016

 

10. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (24.2.2016) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (24.2.2016) - TU

 

11. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (27.4.2016) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (27.4.2016) - TU

 

12. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (14.6.2016) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (14.6.2016) - TU

 

13. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (06. - 07.10.2016) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (06. - 07.10.2016) - TU

Príloha zápisnice zo zasadnutia (06. - 07.10.2016) - TU

 

14. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (08.12.2016) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (08.12.2016) - TU

Príloha zápisnice zo zasadnutia (08.12.2016) - TU