Zasadnutia Rady Justičnej akadémie v roku 2019

Tretie funkčné obdobie:

31. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (12.02.2019) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (12.02.2019) - TU

 

32. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (17.04.2019) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (17.04.2019) - TU

 

33. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (03.-05.06.2019) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (03.-05.06.2019) - TU

 

Štvrté funkčné obdobie:

1. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (25.-26.09.2019) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (25.-26.09.2019) - TU

- Príloha - študijný plán 2020

 

2. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (06.11.2019) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (06.11.2019) - TU

 

3. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (10.12.2019) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (10.12.2019) - TU