Zasadnutia Rady Justičnej akadémie v roku 2020

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky

Vyhlásenie výberového konania (10.12.2019) - TU

Prihlásený kandidát - JUDr. Peter Hulla: Profesijný životopisMotivačný list

Zápisnica z výberového konania (21.01.2020) - TU

 

4. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (11.02.2020) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (11.02.2020) - TU

 

5. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie (hlasovanie per rollam podľa čl. 5 odseku 8 a odseku 9 Rokovacieho poriadku rady akadémie) 

Úradný záznam (07.04.2020) - TU

 

6. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (02.06.2020) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (02.06.2020) - TU

 

7. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (10.09.2020) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (10.09.2020) - TU

 

8. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (27.10.2020) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (27.10.2020) - TU

 

9. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (24.11.2020) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (24.11.2020) - TU

príloha - Študijný plán na rok 2021