Zoznam členov Rady Justičnej akadémie I. funkčné obdobie

 

JUDr. Martin Lauko, predseda, menovaný ministrom spravodlivosti SR

prokurátor netrestnej oblasti Generálnej prokuratúry SR

 

doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., podpredseda, menovaný Súdnou radou SR

sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici

 

Gabriela Sobolovská, člen, menovaná ministrom spravodlivosti SR

sudkyňa Okresného súdu Bratislava II.

 

JUDr. Jaroslav Chlebovič,člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR

sudca Krajského súdu v Košiciach

 

JUDr. Eva Mišíková, členka, menovaná ministrom spravodlivosti SR

prokurátorska Generálnej prokuratúry SR

 

JUDr. Milan Valla, člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR

prokurátor Generálnej prokuratúry SR

 

JUDr. Roman Greguš, člen, menovaný Súdnou Radou SR

podpredseda Krajského súdu v Nitre

 

JUDr. Harald Stiffel, člen, menovaný Súdnou Radou SR

predseda trestného kolégia Najvyššieho súdu SR

 

JUDr. Anton Oriňák, člen, menovaný Súdnou Radou SR

podpredseda Krajského súdu v Prešove

 

JUDr. Imrich Volkai, člen, menovaný Súdnou Radou SR

predseda Krajského súdu v Košiciach

 

INFORMÁCIE o ZASADNUTIACH RADY JUSTIČNEJ AKADÉMIE v prvom funkčnom období:

Zasadnutia Rady Justičnej akadémie v roku 2008

 

40. zasadnutie Rady Justičnej akadémie:

 

Pozvánka s programom (16.2.2009) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (16.2.2009) - TU

Prezenčná listina (16.2.2009) - TU