Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2009

Prvé funkčné obdobie:

40. zasadnutie Rady Justičnej akadémie:

 

Pozvánka s programom (16.2.2009) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (16.2.2009) - TU

Prezenčná listina (16.2.2009) - TU

 

Druhé funkčné obdobie:

 

1. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

 

Pozvánka s programom (6.4. 2009) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (6.4. 2009) - TU

Prezenčná listina (6.4. 2009) - TU a hostia TU

 

2. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

 

Pozvánka s programom (4.5. 2009) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (4.5. 2009) - TU

Prezenčná listina (4.5. 2009) - TU

 

3. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (8.6. 2009) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (8.6. 2009) - TU

 

Prezenčná listina (8.6. 2009) - TU

 

4. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (4.8. 2009) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (4.8. 2009) - TU

 

Prezenčná listina (4.8. 2009) - TU

 

5. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (14.9. 2009) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (14.9. 2009) - TU

 

Prezenčná listina (14.9. 2009) - TU

 

6. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (12.10. 2009) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (12.10. 2009) - TU

 

Prezenčná listina (12.10. 2009) - TU

 

7. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (23.11. 2009) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (23.11. 2009) - TU

 

Prezenčná listina (23.11. 2009) - TU