Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2014

Druhé funkčné obdobie:

38. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (23.-24.1. 2014) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (23.-24.1. 2014) - TU

Prezenčná listina (23.-24.1. 2014) - TU

 

Tretie funkčné obdobie:

1. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (27.6.2014) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (27.6.2014) - TU

 

2. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (24.9.2014) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (24.9.2014) - TU

 

3. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (22.10.2014) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (22.10.2014) - TU