Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a kontradiktórnosť civilného procesu (BB, ZA)

Číslo
2015/KSP/72
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program vzdelávacieho podujatia

Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

Hlavné témy podujatia:

* súdne poplatky

* náležitosti rozhodnutí - výrok, odôvodnenie

* výpočet trov konania - aktuálna aplikačná prax po novele právnych predpisov

Odborný garant
JUDr. Katarína Strížová; vedúca kancelárie akadémie; Katedra súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín; 033/690 33 04
Lektor(i)

JUDr. Boris Tóth (podpredseda Krajského súdu v Bratislave)

Primárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Počet účastníkov
50
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúci útvaru justičného vzdelávania, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk