Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Rožňava

Číslo
2020/KSP/20/JA SR/video prenos Okresný súd Rožňava
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline

Program vzdelávacieho podujatia

Vzhľadom na zvýšenie efektivity vzdelávacieho podujatia, si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie podnetných pripomienok, okruhov alebo konkrétnych otázok, ktoré Vás najviac zaujímajú v rámci predmetnej témy, na e-mailovú adresu gabriela.urbanska@justice.sk, a to v termíne do 15. januára 2020.

Lektor(i)

JUDr. Boris Tóth (podpredseda Krajského súdu v Bratislave)

Iná primárna skupina
vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia
Zodpovedný koordinátor
PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk