Fínsko, Tikkurilla - Azylové právo

Číslo
AD/2023/09
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Popis

Odborná príprava o právnom rámci a kľúčovom vývoji v oblasti právnej úpravy v oblasti azylového práva a politiky EÚ.

Cieľ

Zasadnutia budú viesť odborníci a akademici z oblasti ľudských práv a azylového práva EÚ a budú slúžiť ako fórum na výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi odborníkmi z rôznych členských štátov EÚ.

Metodológia

Teoretické prednášky, prípadová štúdia (cvičenie Moot Court), stretnutia s otázkami a odpoveďami a diskusia o judikatúre Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva

Učebné ciele

Poskytnúť účastníkom hlbšie aktuálne poznatky o azylovom práve EÚ, prehĺbiť znalosti účastníkov o hodnotení dôveryhodnosti a antropologickom pohľade na azylové prípady, slúžiť ako fórum na výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi správnymi sudcami z celej EÚ, a tým vytvoriť siete justičnej spolupráce

Cieľové publikum

Sudcovia/prokurátori/zamestnanci súdu

Člen hosťovania

Fínska správa vnútroštátnych súdov

Jazyk: anglický

Finančné podmienky sú uvedené v prílohe. Všetky náklady spojené s účasťou na vzdelávacom podujatí sú hradené z prostriedkov EJTN. Nie je hradené poistenie. V prípade on-line seminárov nie sú hradené náklady.

V prípade, že nevyplníte aj  prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.  Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov, Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail dagmar.hupkova@justice.sk;

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie 0odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk