2024 - Špecializované výmenné pobyty pre justičné autority

Číslo
2024/VP/SP
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok špecializované výmenné pobyty pre sudcov a prokurátorov v trvaní jedného týždňa vo vybraných krajinách Európskej únie.

Vybraná špecializácia (výber):

 • Protikorupčné právo
 • Azylové/utečenecké právo, migrácia
 • Bankové právo
 • Právo obchodných spoločností
 • Súťažné právo
 • Boj proti terorizmu
 • Právo životného prostredia
 • Rodinné právo
 • Finančná kriminalita
 • Právo duševného vlastníctvo, patentové právo
 • Insolvenčné konanie
 • Pracovné právo
 • Mediácia
 • Organizovaný zločin
 • Výkon trestu
 • Daňové právo

POZOR - Prihlášku vypĺňate tento rok elektronicky priamo do systému EJTN na adrese:

https://exp-platform.ejtn.eu/short-term-application/start    

V online systéme je potrebné zvoliť si krátkodobú stáž ako špecilializovanú.

Tento systém na prihlásenie bude otvorený iba do  16. októbra 2023  do 18:00 hod. (Brussels time)  po uvedenom termíne sa systém uzatvorí a prihlásenie nebude možné. EJTN uplatňuje pri akceptácií pravidlo účasti  prihláseného kandidáta na programe v posledných troch rokoch a dáva prednosť kandidátom, ktorí sa programu ešte nezúčastnili.

V termíne do 13.10.2023 je potrebné uskutočniť prihlásenie aj prostredníctvom portálu JA SR. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o stáž v zahraničí, je potrebné mať súhlas priameho nadriadeného s účasťou na stáži v zahraničí v termíne do  13.10.2023  pred uskutočnením nominácie, ktorý je potrebné do uvedeného termínu zaslať mailom na adresu dominika.zavadova@justice.sk. Bez zaslaného súhlasu do uvedeného termínu nebude vykonané potvrdenie nominácie v on-line systéme.

V prípade, že nevyplníte aj prihlásenie na našom portáli, ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Podmienkou výberu a nominácie je prihlásenie do oboch systémov (EJTN a JASR).

Poradie vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk, a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli (JA SR),  ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, vaše prihlásenie nebude akceptované, nakoľko nie je možné v systéme  on-line  potvrdiť vašu účasť.

Prihlasovací kód: VPJA/2024/SP

Jazyk: Podľa možností hostiteľskej krajiny, spravidla angličtina, francúzština, nemčina

Finančné podmienky: Program je plne hradený z prostriedkov Európskej komisie. Podrobnejšie informácie budú odoslané akceptovaným účastníkom. Poistenie si zabezpečuje účastník. 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre vašu prax, v rozsahu min. 1 normostrany. Na základe zaslanej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.

Prosíme VYŠŠÍCH SÚDNYCH ÚRADNÍKOV, aby sa neprihlasovali na tento program, nakoľko je určený výlučne pre sudcov a prokurátorov.

Pre VSÚ bude vypísaný samostatný výmenný program AIAKOS v priebehu roka 2024.