Zástupca riaditeľa Justičnej akadémie

 

Zástupca riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky zastupuje riaditeľa akadémie v čase jeho neprítomnosti. Riaditeľ môže poveriť aj v iných prípadoch svojho zástupcu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností.

Zástupcu riaditeľa vymenúva riaditeľ na päť rokov na návrh Rady Justičnej akadémie tak, aby v prípade, ak je riaditeľom sudca, bol zástupcom riaditeľa prokurátor a naopak. Rada navrhne riaditeľovi kandidáta na funkciu  zástupcu riaditeľa na základe výsledkov výberového konania.

Výberové konania na funkciu zástupcu riaditeľa sa riadi postupom upraveným v Zásadách výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

Tá istá osoba môže vykonávať zástupcu riaditeľa aj opakovane.

 

V súčasnosti vykonáva funkciu zástupcu riaditeľa JUDr. Jozef Szabó.

 


 

Vo funkcii zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie pôsobili:

 

JUDr. Viera Bolebruchová

JUDr. Peter Sepeši

JUDr. Dagmar Papcunová

JUDr. Ladislav Tichý