Neprehliadnite

Aktuality a tlačové správy

Aktívne podujatia

ktorého cieľom je spojiť mladých budúcich sudcov a prokurátorov v rámci EÚ, upriamiť ich pozornosť na európsky rozmer ich budúcej profesie a zvýšiť…
Plánovaný lektor: doc. Mgr. Petra Milošovičová, PhD. (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky) Primárna…
Plánovaní lektori: Denisa Petriláková, EJTN Expert Linguist, M.A., Lic. Dip. TEFLA; Zdeněk Havlíček, PhDr. Mgr. Primárna skupina podujatia: …
Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok možnosť uchádzať sa o virtuálny        krátkodobý  študijný pobyt v  EUROJUST-e, cieľom…