Všetky semináre za rok 2017

Názov Dátum
Výmenný program pre justičné autority 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 Prihláška
Náležité odôvodňovanie súdnych rozhodnutí z pohľadu novej procesnej úpravy (celoslovenské podujatie v Pezinku) 16. 01. 2017 - 16. 01. 2017 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 1. časť (Omšenie) 16. 01. 2017 - 19. 01. 2017 Prihláška
Právo na slobodný prístup k informáciám (celoslovenské podujatie v Pezinku) 18. 01. 2017 - 18. 01. 2017 Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia so zameraním na občianske a obchodné veci 23. 01. 2017 - 27. 01. 2017 Prihláška
Aktuálna judikatúra z oblasti pracovného práva (celoslovenské podujatie v Pezinku) 26. 01. 2017 - 26. 01. 2017 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Levice "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017
Prihláška
Video prenos - Krajský súd v Košiciach "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Čadca "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017
Prihláška
Video prenos - Krajský súd v Banskej Bystrici "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017
Prihláška
Video prenos - Okresný súd Nitra "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017 Prihláška
Video prenos - Krajský súd v Trenčíne "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Humenné "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Martin "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Revúca "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017
Prihláška
Video prenos - Okresný súd Topoľčany "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017 Prihláška
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Dolný Kubín "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Veľký Krtíš "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Komárno "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017
Prihláška
Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania (Pezinok) 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Žilina "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017
Prihláška
Video prenos - Okresný súd Ružomberok "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017
Prihláška
Video prenos - Okresný súd Rimavská Sobota "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Nové Zámky "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Poprad "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Liptovský Mikuláš "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017
Prihláška
Video prenos - Okresný súd Lučenec "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania" 30. 01. 2017 - 30. 01. 2017 Prihláška
Kataster a vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (Omšenie) 30. 01. 2017 - 31. 01. 2017 Prihláška
Plánovanie času (Už žiadna prokrastinácia - Som pánom svojho času; Analýza pracovného dňa) BA, TT, TN, NR 01. 02. 2017 - 01. 02. 2017 Prihláška
Súťažné právo a ekonomika 02. 02. 2017 - 04. 02. 2017 Prihláška
Trestné činy proti majetku (Omšenie) 02. 02. 2017 - 03. 02. 2017 Prihláška
Family law: Cross-border divorce, maintenance and parental responsibility (PRAHA) 02. 02. 2017 - 03. 02. 2017 Prihláška
Seminár pre súdnych tajomníkov - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok) 06. 02. 2017 - 06. 02. 2017 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. časť (Omšenie) 06. 02. 2017 - 09. 02. 2017 Prihláška
Kultúrna diverzita v justičnej praxi - účastník konania alebo svedok z inej kultúry (celoslovenské podujatie v Pezinku) 07. 02. 2017 - 07. 02. 2017 Prihláška
Ústavné právo, judikatúra a jej vplyv na rozhodovací proces - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok) 15. 02. 2017 - 15. 02. 2017 Prihláška
Plánovanie času (Už žiadna prokrastinácia - Som pánom svojho času; Analýza pracovného dňa) BB, ZA 16. 02. 2017 - 16. 02. 2017 Prihláška
Daňový systém a daňové konanie, aplikačná prax súdov SR a Finančného riaditeľstva SR (Omšenie) 16. 02. 2017 - 17. 02. 2017 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť (Omšenie) 20. 02. 2017 - 23. 02. 2017 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia prax vo vzťahu k zaisteniu osôb v trestnom konaní (celoslovenské podujatie v Pezinku) 22. 02. 2017 - 22. 02. 2017 Prihláška
How To Handle Court Proceedings Invoking Non-Compliance With EU Water 22. 02. 2017 - 24. 02. 2017
Prihláška
Prieťahy v súdnom konaní (celoslovenské podujatie v Pezinku) 27. 02. 2017 - 27. 02. 2017 Prihláška
Cezhraničná spolupráca - finančné vyšetrovanie 27. 02. 2017 - 02. 03. 2017
Prihláška
Ústavné právo, judikatúra a jej vplyv na rozhodovací proces - BB, ZA (UPV SR Banská Bystrica) 01. 03. 2017 - 01. 03. 2017
Prihláška
Justičné vzdelávanie v civilnej oblasti práva EÚ v interregionálnom praktickom kontexte (ERA), Cezhraničné dedenie (Omšenie) 02. 03. 2017 - 03. 03. 2017 Prihláška
Korupcia vo verejnom sektore (celoslovenské podujatie v Pezinku) 06. 03. 2017 - 06. 03. 2017 Prihláška
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry – Kultivácia osobnosti (Omšenie) 06. 03. 2017 - 09. 03. 2017 Prihláška
Seminár pre súdnych tajomníkov - BB, ZA (UPV SR Banská Bystrica) 08. 03. 2017 - 08. 03. 2017 Prihláška
Osoby oprávnené konať za obchodné spoločnosti – postavenie a zodpovednosť (celoslovenské podujatie v Pezinku) 09. 03. 2017 - 09. 03. 2017 Prihláška
Lingvistický seminár - justičná spolupráca spolupráca v trestných veciach - Španielsko 13. 03. 2017 - 17. 03. 2017 Prihláška
Seminár sudcovské remeslo - Cyprus 13. 03. 2017 - 14. 03. 2017 Prihláška
Študijný pobyt na Súdnom dvore Európskej únie 13. 03. 2017 - 14. 03. 2017
Prihláška
Trestná zodpovednosť právnických osôb (Omšenie) 13. 03. 2017 - 14. 03. 2017 Prihláška
Ústavné právo, judikatúra a jej vplyv na rozhodovací proces - KE, PO (KS Košice) 15. 03. 2017 - 15. 03. 2017 Prihláška
Všeobecný súd Súdneho dvora EÚ a národné súdy – hľadanie spoločných hodnôt (Omšenie) 16. 03. 2017 - 17. 03. 2017 Prihláška
Oddlženie fyzických osôb (celoslovenské podujatie v Pezinku) 20. 03. 2017 - 20. 03. 2017 Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia (Omšenie) 20. 03. 2017 - 22. 03. 2017 Prihláška
Študijný pobyt na Európskom súde pre ľudské práva (EHCR) 20. 03. 2017 - 22. 03. 2017 Prihláška
Nemecký jazyk - nemecká terminológia používaná v oblasti súdnej spolupráci v občianských veciach 27. 03. 2017 - 31. 03. 2017 Prihláška
Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií pre funkčne mladých sudcov (celoslovenské podujatie v Pezinku) 27. 03. 2017 - 27. 03. 2017 Prihláška
Prípravné vzdelávanie pre JČ a PČP - oblasť súkromného práva - 2. časť (obchodné, pracovné a rodinné právo) 27. 03. 2017 - 30. 03. 2017 Prihláška
Študijný pobyt na Európskom súde pre ľudské práva (ECHR) 27. 03. 2017 - 29. 03. 2017
Prihláška
Francúzsky jazyk – právnická terminológia (Omšenie) 19. 04. 2017 - 21. 04. 2017 Prihláška
Nemecký jazyk – právnická terminológia (Omšenie) 19. 04. 2017 - 21. 04. 2017 Prihláška
Ľudské práva a prístup k spravodlivosti - Malta 24. 04. 2017 - 25. 04. 2017 Prihláška
Lingvistický seminár - justičná spolupráca v civilných veciach - Španielsko 24. 04. 2017 - 28. 04. 2017 Prihláška
Medziodvetvové súvislosti práv duševného vlastníctva (Omšenie) 24. 04. 2017 - 25. 04. 2017 Prihláška
CEPOL -EJTN - spoločné vyšetrovacie tímy - riadenie - NSR 25. 04. 2017 - 28. 04. 2017
Prihláška
Seminár pre súdnych tajomníkov - KE, PO (Krajský súd v Košiciach) 26. 04. 2017 - 26. 04. 2017 Prihláška
Dokazovanie v trestnom konaní (Omšenie) 27. 04. 2017 - 28. 04. 2017 Prihláška
Prípravné vzdelávanie pre PČP - oblasť súkromného práva - 1. časť (oblasť občianskeho práva hmotného a procesného), Omšenie 02. 05. 2017 - 05. 05. 2017 Prihláška
Hospitačný program - Nemecká spolková republika 07. 05. 2017 - 20. 05. 2017
Prihláška
Lingvistický seminár - spolupráca v trestných veciach - Belgicko 08. 05. 2017 - 12. 05. 2017 Prihláška
Vnútroštátne základy trestania (Trestné činy proti životnému prostrediu) celoslovenské podujatie v Pezinku 10. 05. 2017 - 10. 05. 2017 Prihláška
Líderstvo - seminár - Taliansko 15. 05. 2017 - 16. 05. 2017 Prihláška
Charta základných práv Európskej únie - Bukurešť, Rumunsko 15. 05. 2017 - 16. 05. 2017
Prihláška
Organizovaný zločin a transnacionálny organizovaný zločin (celoslovenské podujatie v Pezinku) 15. 05. 2017 - 15. 05. 2017 Prihláška
Študijný pobyt v inštitúciach Európskej únie 15. 05. 2017 - 17. 05. 2017
Prihláška
Rozhodovacie problémy v dedičskom konaní (Omšenie) 15. 05. 2017 - 16. 05. 2017 Prihláška
Študijný pobyt na Súdnom dvore Európskej únie 15. 05. 2017 - 16. 05. 2017
Prihláška
Kompetenčné právo v obecnej samospráve (celoslovenské podujatie v Pezinku) 17. 05. 2017 - 17. 05. 2017 Prihláška
Odpadové hospodárstvo (celoslovenské podujatie v Pezinku) 22. 05. 2017 - 22. 05. 2017 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia prax vo vzťahu k zaisteniu majetku v trestnom konaní (Omšenie) 22. 05. 2017 - 23. 05. 2017 Prihláška
Blízke osoby a násilná kriminalita - Domáce násilie (celoslovenské podujatie v Pezinku) 29. 05. 2017 - 29. 05. 2017 Prihláška
Boj proti terorizmu - Belgicko 29. 05. 2017 - 30. 05. 2017 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 1. časť (Omšenie) 29. 05. 2017 - 01. 06. 2017 Prihláška
Scudzovacie zmluvy a zmluva o dielo (celoslovenské podujatie v Pezinku) 30. 05. 2017 - 30. 05. 2017 Prihláška
Prejudiciálna otázka (celoslovenské podujatie v Pezinku) 05. 06. 2017 - 05. 06. 2017 Prihláška
Lingvistický seminár - anglická terminológia používaná v oblasti justičnej spolupráci v civilných a obchodných veciach 05. 06. 2017 - 09. 06. 2017 Prihláška
Právny styk s cudzinou (Omšenie) 05. 06. 2017 - 06. 06. 2017 Prihláška
Sloboda prejavu podľa článku 10 Dohovoru v intenciách najnovšej judikatúry ESĽP so zameraním na prípady proti SR (Pezinok) 07. 06. 2017 - 07. 06. 2017 Prihláška
Právne predpisy EU - životné prostredie - NSR 12. 06. 2017 - 13. 06. 2017
Prihláška
Lingvistický seminár - justičná spolupráca v v civilných veciach - Rumunsko 12. 06. 2017 - 16. 06. 2017 Prihláška
Kriminalita v kyberpriestore (celoslovenské podujatie v Pezinku) 12. 06. 2017 - 12. 06. 2017 Prihláška
Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia (Omšenie) 12. 06. 2017 - 13. 06. 2017 Prihláška
Študijný pobyt na Súdnom dvore Európskej únie 12. 06. 2017 - 13. 06. 2017 Prihláška
Seminár so zameraním na ľudské práva - Francúzsko, Štrasbourg 13. 06. 2017 - 14. 06. 2017 Prihláška
Príbehy právnych pojmov (Pezinok) 19. 06. 2017 - 19. 06. 2017 Prihláška
Súdna exekúcia a vymožiteľnosť práva (Omšenie) 19. 06. 2017 - 20. 06. 2017 Prihláška