Dôležité odkazy na webstránky:

Všetky semináre za rok 2017

NázovDátum
Výmenný program pre justičné autority01.01.2017 - 31.12.2017
Náležité odôvodňovanie súdnych rozhodnutí z pohľadu novej procesnej úpravy (celoslovenské podujatie v Pezinku)16.01.2017 - 16.01.2017
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 1. časť (Omšenie)16.01.2017 - 19.01.2017
Právo na slobodný prístup k informáciám (celoslovenské podujatie v Pezinku)18.01.2017 - 18.01.2017
Anglický jazyk - právnická terminológia so zameraním na občianske a obchodné veci 23.01.2017 - 27.01.2017
Aktuálna judikatúra z oblasti pracovného práva (celoslovenské podujatie v Pezinku)26.01.2017 - 26.01.2017
Video prenos - Krajský súd v Košiciach "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Okresný súd Poprad "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Okresný súd Humenné "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Okresný súd Žilina "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Okresný súd Čadca "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Okresný súd Dolný Kubín "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Okresný súd Liptovský Mikuláš "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Okresný súd Martin "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Okresný súd Ružomberok "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Krajský súd v Banskej Bystrici "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Okresný súd Veľký Krtíš "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Okresný súd Lučenec "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Okresný súd Revúca "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Okresný súd Rimavská Sobota "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Okresný súd Nitra "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Okresný súd Komárno "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Okresný súd Levice "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Okresný súd Topoľčany "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Okresný súd Nové Zámky "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Video prenos - Krajský súd v Trenčíne "Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania"30.01.2017 - 30.01.2017
Trovy konania, súdne poplatky v civilnom procese a zásady konania (Pezinok)30.01.2017 - 30.01.2017
Kataster a vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (Omšenie)30.01.2017 - 31.01.2017
Plánovanie času (Už žiadna prokrastinácia - Som pánom svojho času; Analýza pracovného dňa) BA, TT, TN, NR01.02.2017 - 01.02.2017
Súťažné právo a ekonomika02.02.2017 - 04.02.2017
Trestné činy proti majetku (Omšenie)02.02.2017 - 03.02.2017
Family law: Cross-border divorce, maintenance and parental responsibility (PRAHA)02.02.2017 - 03.02.2017
Seminár pre súdnych tajomníkov - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok)06.02.2017 - 06.02.2017
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. časť (Omšenie)06.02.2017 - 09.02.2017
Kultúrna diverzita v justičnej praxi - účastník konania alebo svedok z inej kultúry (celoslovenské podujatie v Pezinku)07.02.2017 - 07.02.2017
Ústavné právo, judikatúra a jej vplyv na rozhodovací proces - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok)15.02.2017 - 15.02.2017
Plánovanie času (Už žiadna prokrastinácia - Som pánom svojho času; Analýza pracovného dňa) BB, ZA16.02.2017 - 16.02.2017
Daňový systém a daňové konanie, aplikačná prax súdov SR a Finančného riaditeľstva SR (Omšenie)16.02.2017 - 17.02.2017
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť (Omšenie)20.02.2017 - 23.02.2017
Aktuálna rozhodovacia prax vo vzťahu k zaisteniu osôb v trestnom konaní (celoslovenské podujatie v Pezinku)22.02.2017 - 22.02.2017
How To Handle Court Proceedings Invoking Non-Compliance With EU Water 22.02.2017 - 24.02.2017
Prieťahy v súdnom konaní (celoslovenské podujatie v Pezinku)27.02.2017 - 27.02.2017
Cezhraničná spolupráca - finančné vyšetrovanie 27.02.2017 - 02.03.2017
Ústavné právo, judikatúra a jej vplyv na rozhodovací proces - BB, ZA (UPV SR Banská Bystrica)01.03.2017 - 01.03.2017
Justičné vzdelávanie v civilnej oblasti práva EÚ v interregionálnom praktickom kontexte (ERA), Cezhraničné dedenie (Omšenie)02.03.2017 - 03.03.2017
Korupcia vo verejnom sektore (celoslovenské podujatie v Pezinku)06.03.2017 - 06.03.2017
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry – Kultivácia osobnosti (Omšenie)06.03.2017 - 09.03.2017
Seminár pre súdnych tajomníkov - BB, ZA (UPV SR Banská Bystrica)08.03.2017 - 08.03.2017
Osoby oprávnené konať za obchodné spoločnosti – postavenie a zodpovednosť (celoslovenské podujatie v Pezinku)09.03.2017 - 09.03.2017
Seminár sudcovské remeslo - Cyprus13.03.2017 - 14.03.2017
Lingvistický seminár - justičná spolupráca spolupráca v trestných veciach - Španielsko13.03.2017 - 17.03.2017
Trestná zodpovednosť právnických osôb (Omšenie)13.03.2017 - 14.03.2017
Študijný pobyt na Súdnom dvore Európskej únie13.03.2017 - 14.03.2017
Ústavné právo, judikatúra a jej vplyv na rozhodovací proces - KE, PO (KS Košice)15.03.2017 - 15.03.2017
Všeobecný súd Súdneho dvora EÚ a národné súdy – hľadanie spoločných hodnôt (Omšenie)16.03.2017 - 17.03.2017
Oddlženie fyzických osôb (celoslovenské podujatie v Pezinku)20.03.2017 - 20.03.2017
Anglický jazyk - právnická terminológia (Omšenie)20.03.2017 - 22.03.2017
Študijný pobyt na Európskom súde pre ľudské práva (EHCR)20.03.2017 - 22.03.2017
Nemecký jazyk - nemecká terminológia používaná v oblasti súdnej spolupráci v občianských veciach27.03.2017 - 31.03.2017
Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií pre funkčne mladých sudcov (celoslovenské podujatie v Pezinku)27.03.2017 - 27.03.2017
Študijný pobyt na Európskom súde pre ľudské práva (ECHR)27.03.2017 - 29.03.2017
Prípravné vzdelávanie pre JČ a PČP - oblasť súkromného práva - 2. časť (obchodné, pracovné a rodinné právo)27.03.2017 - 30.03.2017
Nemecký jazyk – právnická terminológia (Omšenie)19.04.2017 - 21.04.2017
Francúzsky jazyk – právnická terminológia (Omšenie)19.04.2017 - 21.04.2017
Ľudské práva a prístup k spravodlivosti - Malta24.04.2017 - 25.04.2017
Lingvistický seminár - justičná spolupráca v civilných veciach - Španielsko24.04.2017 - 28.04.2017
Medziodvetvové súvislosti práv duševného vlastníctva (Omšenie)24.04.2017 - 25.04.2017
CEPOL -EJTN - spoločné vyšetrovacie tímy - riadenie - NSR25.04.2017 - 28.04.2017
Seminár pre súdnych tajomníkov - KE, PO (Krajský súd v Košiciach)26.04.2017 - 26.04.2017
Dokazovanie v trestnom konaní (Omšenie)27.04.2017 - 28.04.2017
Prípravné vzdelávanie pre PČP - oblasť súkromného práva - 1. časť (oblasť občianskeho práva hmotného a procesného), Omšenie02.05.2017 - 05.05.2017
Hospitačný program - Nemecká spolková republika07.05.2017 - 20.05.2017
Lingvistický seminár - spolupráca v trestných veciach - Belgicko08.05.2017 - 12.05.2017
Vnútroštátne základy trestania (Trestné činy proti životnému prostrediu) celoslovenské podujatie v Pezinku10.05.2017 - 10.05.2017
Líderstvo - seminár - Taliansko15.05.2017 - 16.05.2017
Charta základných práv Európskej únie - Bukurešť, Rumunsko15.05.2017 - 16.05.2017
Organizovaný zločin a transnacionálny organizovaný zločin (celoslovenské podujatie v Pezinku)15.05.2017 - 15.05.2017
Študijný pobyt na Súdnom dvore Európskej únie15.05.2017 - 16.05.2017
Študijný pobyt v inštitúciach Európskej únie15.05.2017 - 17.05.2017
Rozhodovacie problémy v dedičskom konaní (Omšenie)15.05.2017 - 16.05.2017
Kompetenčné právo v obecnej samospráve (celoslovenské podujatie v Pezinku)17.05.2017 - 17.05.2017
Odpadové hospodárstvo (celoslovenské podujatie v Pezinku)22.05.2017 - 22.05.2017
Aktuálna rozhodovacia prax vo vzťahu k zaisteniu majetku v trestnom konaní (Omšenie)22.05.2017 - 23.05.2017
Boj proti terorizmu - Belgicko29.05.2017 - 30.05.2017
Blízke osoby a násilná kriminalita - Domáce násilie (celoslovenské podujatie v Pezinku)29.05.2017 - 29.05.2017
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 1. časť (Omšenie)29.05.2017 - 01.06.2017
Scudzovacie zmluvy a zmluva o dielo (celoslovenské podujatie v Pezinku)30.05.2017 - 30.05.2017
Lingvistický seminár - anglická terminológia používaná v oblasti justičnej spolupráci v civilných a obchodných veciach 05.06.2017 - 09.06.2017
Prejudiciálna otázka (celoslovenské podujatie v Pezinku)05.06.2017 - 05.06.2017
Právny styk s cudzinou (Omšenie)05.06.2017 - 06.06.2017
Sloboda prejavu podľa článku 10 Dohovoru v intenciách najnovšej judikatúry ESĽP so zameraním na prípady proti SR (Pezinok) 07.06.2017 - 07.06.2017
Lingvistický seminár - justičná spolupráca v v civilných veciach - Rumunsko12.06.2017 - 16.06.2017
Právne predpisy EU - životné prostredie - NSR12.06.2017 - 13.06.2017
Kriminalita v kyberpriestore (celoslovenské podujatie v Pezinku)12.06.2017 - 12.06.2017
Študijný pobyt na Súdnom dvore Európskej únie12.06.2017 - 13.06.2017
Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia (Omšenie)12.06.2017 - 13.06.2017
Seminár so zameraním na ľudské práva - Francúzsko, Štrasbourg13.06.2017 - 14.06.2017
Príbehy právnych pojmov (Pezinok)19.06.2017 - 19.06.2017
Súdna exekúcia a vymožiteľnosť práva (Omšenie)19.06.2017 - 20.06.2017
Ochrana ovzdušia, ochrana vody, ochrana pôdy, ochrana krajiny, ochrana flóry a fauny (Omšenie)22.06.2017 - 23.06.2017
CEPOL-EJTN spolupráca - finančné vyšetrovanie - Rakúsko, Viedeň26.06.2017 - 29.06.2017
Študijný pobyt na Európskom súde pre ľudské práva (ECHR)26.06.2017 - 28.06.2017
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 2. časť (Omšenie)26.06.2017 - 29.06.2017
Plánovanie času (Už žiadna prokrastinácia - Som pánom svojho času; Analýza pracovného dňa) KE, PO28.06.2017 - 28.06.2017
Výmenný program pre justičné autority - 2. výzva30.06.2017 - 31.12.2017
Študijný pobyt na Súdnom dvore Európskej únie03.07.2017 - 04.07.2017
Lingvistický seminár - kybernetické trestné činy - Poľsko, Lublin05.07.2017 - 07.07.2017
Doručovanie a výkon dôkazov- Španielsko13.07.2017 - 14.07.2017
Letná jazyková škola: Anglický jazyk (DP JA SR Omšenie)14.08.2017 - 18.08.2017
Jazykové vzdelávanie - justičná spolupráca v trestných veciach - Poľsko28.08.2017 - 30.08.2017
Výmenný program pre predsedov súdov a šéfov prokuratúr01.09.2017 - 31.12.2017
Osobitné požiadavky na súdny prieskum v oblasti životného prostredia (DP JA SR Omšenie), MŽP04.09.2017 - 05.09.2017
Súťažné právo a ekonomika - záverečný seminár07.09.2017 - 09.09.2017
Lingvistický seminár - súťažné právo - Rakúsko11.09.2017 - 13.09.2017
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS11.09.2017 - 14.09.2017
Etika v práve - Česká republika - Kroměříž11.09.2017 - 13.09.2017
Študijný pobyt v EUROJUST-e18.09.2017 - 22.09.2017
Legislatíva EÚ v oblasti ochrany prírody - ochrana lokalít - Bulharsko18.09.2017 - 20.09.2017
Znalec a jeho procesné postavenie v konaní pred súdom (JA SR Pezinok), OP EVS18.09.2017 - 18.09.2017
Správne súdnictvo a jeho rozhodovanie PRED a PO rekodifikácii (JA SR Pezinok), OP EVS19.09.2017 - 19.09.2017
Právo duševného vlastníctva - Rumunsko20.09.2017 - 21.09.2017
Cezhraničné civilné spory v Európskej únii (DP JA SR Omšenie), OP EVS21.09.2017 - 22.09.2017
Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie)25.09.2017 - 27.09.2017
Prípravné vzdelávanie JČ a PČP (vzdelávanie v oblasti verejného práva - trestné, finančné, ústavné, správne právo) OP EVS25.09.2017 - 28.09.2017
Aplikácia práva EÚ po rekodifikácii procesných kódexov - BB, ZA (UPV SR Banská Bystrica), OP EVS26.09.2017 - 26.09.2017
Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok) OP EVS27.09.2017 - 27.09.2017
Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy s ohľadom na aktuálnu judikatúru ESĽP (JA SR Pezinok), OP EVS28.09.2017 - 28.09.2017
Právomoc súdov v rodinných veciach - rozvody, výživné, únosy detí a iné (DP JA SR Omšenie), OP EVS02.10.2017 - 03.10.2017
Legislatíva EÚ v oblasti ochrany prírody -ochrana lokalít - NSR,Trier04.10.2017 - 06.10.2017
Aplikácia práva EÚ po rekodifikácií procesných kódexov - KE, PO (KS v Košiciach), OP EVS05.10.2017 - 05.10.2017
Trestná činnosť súvisiaca s porušovaním daňových a colných predpisov (DP JA SR Omšenie), OP EVS05.10.2017 - 06.10.2017
Lingvistický seminár - ľudské práva EÚ- Lotyšsko09.10.2017 - 13.10.2017
Študijný pobyt na Súdnom dvore Európskej únie09.10.2017 - 10.10.2017
Probačný program manažmentu rizika, posúdenia intervenčnej potreby rizika recidívy a program zameraný na protikorupčné správanie09.10.2017 - 10.10.2017
Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS09.10.2017 - 11.10.2017
Nariadenie Brusel I - seminár - Slovinsko11.10.2017 - 12.10.2017
Študijný pobyt na Európskom súde pre ľudské práva (ECHR)16.10.2017 - 18.10.2017
Vplyv práva EÚ/ES na životné prostredie (DP JA SR Omšenie), MŽP16.10.2017 - 17.10.2017
Lingvistický seminár - ochrana údajov - kalendár str. 8318.10.2017 - 20.10.2017
Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov - KE, PO (KS v Košiciach), OP EVS18.10.2017 - 18.10.2017
AIAKOS - výmenný program 2017 - pre PČP, JČ, VSÚ a AS NS SR23.10.2017 - 24.11.2017
Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS23.10.2017 - 25.10.2017
Prejudiciálna otázka v EÚ - NSR26.10.2017 - 27.10.2017
Etika práce sudcu a prokurátora (DP JA SR Omšenie), OP EVS26.10.2017 - 27.10.2017
Aplikácia práva EÚ po rekodifikácii procesných kódexov - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok), OP EVS30.10.2017 - 30.10.2017
Pracovnoprávne a súvisiace vzťahy v praxi kontrolných orgánov (so zameraním na inšpekciu práce), (DP JA SR Omšenie), OP EVS30.10.2017 - 31.10.2017
Civilnoprávne a trestnoprávne aspekty v trestných činoch v doprave (DP JA SR Omšenie), OP EVS02.11.2017 - 03.11.2017
CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE V PRAXI: Zameranie na práva občanov Únie06.11.2017 - 07.11.2017
Psychológia výsluchu dospelých a komunikácia s osobami s duševnou poruchou - KE, PO (KS v Košiciach), OP EVS06.11.2017 - 06.11.2017
Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS06.11.2017 - 08.11.2017
Správne trestanie a uplatňovanie zásady ne bis in idem (celoslovenské podujatie v Pezinku), OP EVS07.11.2017 - 07.11.2017
Psychológia výsluchu dospelých a komunikácia s osobami s duševnou poruchou - BB, ZA (UPV SR Banská Bystrica), OP EVS07.11.2017 - 07.11.2017
Psychológia výsluchu dospelých a komunikácia s osobami s duševnou poruchou - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok), OP EVS08.11.2017 - 08.11.2017
Anglický jazyk - právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)08.11.2017 - 10.11.2017
Náhrada škody spôsobenej porušením práva EÚ, vrátane práva hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľa, (OP EVS)09.11.2017 - 09.11.2017
Seminár pre súdnych tajomníkov - BA, TT, TN (JA SR Pezinok), OP EVS10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Krajský súd v Banskej Bystrici "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Revúca "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Veľký Krtíš "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Zvolen "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Žiar nad Hronom "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Rimavská Sobota "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Krajský súd v Košiciach "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Poprad "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Humenné "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Bardejov "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Kežmarok "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Žilina "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Čadca "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Dolný Kubín "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Liptovský Mikuláš "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Námestovo "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Ružomberok "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Nitra "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Komárno "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Video prenos - Okresný súd Levice "Seminár pre súdnych tajomníkov" (OP EVS)10.11.2017 - 10.11.2017
Lingvistický seminár - ľudské práva v EÚ - NSR13.11.2017 - 17.11.2017
Prípravné vzdelávanie PČP "vzdelávanie v oblasti súkromného práva 2. časť" (obchodné, pracovné, rodinné právo), Omšenie, OP EVS13.11.2017 - 16.11.2017
Aplikačné skúsenosti so Správnym súdnym poriadkom (celoslovenské podujatie v Pezinku), OP EVS20.11.2017 - 20.11.2017
Študijný pobyt v inštitúciách Európskej únie20.11.2017 - 22.11.2017
Krajský súd v Košiciach "Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)"21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Krajský súd v Prešove „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Poprad „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Kežmarok „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Humenné „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Bardejov „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Čadca „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Dolný Kubín „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Liptovský Mikuláš „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Námestovo „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Ružomberok „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Žilina „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Revúca „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Rimavská Sobota „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Veľký Krtíš „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Lučenec „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Žiar nad Hronom „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Nitra „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Komárno „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Levice „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Topoľčany „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Krajský súd v Trenčíne „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Partizánske „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Považská Bystrica „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Nové Mesto nad Váhom „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Galanta „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Skalica „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Krajský súd v Trnave „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Dunajská Streda „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Piešťany „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Krajský súd v Bratislave „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Bratislava II „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Video prenos - Okresný súd Malacky „Postrekodifikačná aplikačná prax pre I. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)“21.11.2017 - 21.11.2017
Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov - BB, ZA (UPV SR Banská Bystrica), OP EVS22.11.2017 - 22.11.2017
Judikatúra ESĽP a jej vplyv na rozhodovaciu prax slovenských súdov (netrestná agenda), (DP JA SR Omšenie), OP EVS23.11.2017 - 24.11.2017
Prokurátori, sudcovia a tréning vo veciach trestných činov motivovaných nenávisťou (DP JA SR Omšenie)27.11.2017 - 29.11.2017
Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS27.11.2017 - 29.11.2017
Lingvistický seminár - azyl a utečenci - Taliansko29.11.2017 - 01.12.2017
Hospodárska kriminalita v EÚ - NSR29.11.2017 - 30.11.2017
Praktické aspekty rekodifikácie v oblasti správneho súdnictva (celoslovenské podujatie v Pezinku), OP EVS29.11.2017 - 29.11.2017
Procesné právo EÚ v rodinných veciach - Belgicko04.12.2017 - 05.12.2017
Študijný pobyt na Európskom súde pre ľudské práva (ECHR)04.12.2017 - 06.12.2017
Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS04.12.2017 - 06.12.2017
Francúzsky jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)04.12.2017 - 06.12.2017
Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)04.12.2017 - 06.12.2017
Drogová trestná činnosť (celoslovenské podujatie v Pezinku), OP EVS07.12.2017 - 07.12.2017
Spory v oblasti fondov EÚ (nariadenie o EŠIF, zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ), DP JA SR Omšenie, OP EVS07.12.2017 - 08.12.2017
Prípravné vzdelávanie JČ a PČP "vzdelávanie v oblasti medzinárodného a európskeho práva" (DP JA SR Omšenie), OP EVS11.12.2017 - 14.12.2017
Rakúsko - Študijný pobyt - Agentúra EÚ pre základné ľudské práva (FRA)14.12.2017 - 15.12.2017