Všetky semináre za rok 2021

Názov Dátum Deadline
Manažment civilného súdneho spisu (ONLINE) 15. 01. 2021 - 15. 01. 2021 Prihláška
Riadenie času (BA, TT, NR, TN) ONLINE 18. 01. 2021 - 18. 01. 2021 Prihláška
Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností (ONLINE), OP EVS 25. 01. 2021 - 26. 01. 2021 Prihláška
Riadenie času (BB, ZA) ONLINE 25. 01. 2021 - 25. 01. 2021 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (OP EVS), ONLINE 25. 01. 2021 - 27. 01. 2021 Prihláška
Manažérska akadémia (manažérska komunikácia a vedenie ľudí, riadenie ľudských zdrojov), 3. časť (OP EVS), ONLINE 01. 02. 2021 - 02. 02. 2021 Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia (ONLINE) 03. 02. 2021 - 05. 02. 2021 Prihláška
Potravinové právo v súdnej praxi (celoslovenské podujatie), ONLINE 04. 02. 2021 - 04. 02. 2021 Prihláška
Rozhodcovské konanie – medzinárodné štandardy v lokálnej úprave a praxi (ONLINE) 05. 02. 2021 - 05. 02. 2021 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS – teoretická časť 05. 02. 2021 - 12. 03. 2021 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (OP EVS), ONLINE 08. 02. 2021 - 10. 02. 2021 Prihláška
Riadenie času (KE, PO) ONLINE 09. 02. 2021 - 09. 02. 2021 Prihláška
Obmedzovanie základných práv (celoslovenské podujatie), OP EVS, ONLINE 10. 02. 2021 - 10. 02. 2021 Prihláška
Zmenkové právo (celoslovenské podujatie), OP EVS, ONLINE 11. 02. 2021 - 11. 02. 2021 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (OP EVS), ONLINE 15. 02. 2021 - 17. 02. 2021 Prihláška
Biznis etiketa & protokol (BA, TT, NR, TN), OP EVS, ONLINE 16. 02. 2021 - 16. 02. 2021 Prihláška
GDPR a ochrana osobných údajov (vrátane súdneho prieskumu sankcií), celoslovenské podujatie 17. 02. 2021 - 17. 02. 2021 Prihláška
Biznis etiketa & protokol (BB, ZA), OP EVS, ONLINE 18. 02. 2021 - 18. 02. 2021 Prihláška
Trovy konania a súdne poplatky v civilnom procese (celoslovenské podujatie) ONLINE 19. 02. 2021 - 19. 02. 2021 Prihláška
Diskusné fórum k vzniku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (celoslovenské podujatie), ONLINE, OP EVS 22. 02. 2021 - 22. 02. 2021 Prihláška
Biznis etiketa & protokol (KE, PO), OP EVS, ONLINE 23. 02. 2021 - 23. 02. 2021 Prihláška
Aktuálne otázky medzinárodného rodinného práva (celoslovenské podujatie) ONLINE 24. 02. 2021 - 24. 02. 2021 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (OP EVS), ONLINE 01. 03. 2021 - 03. 03. 2021 Prihláška
Holandsko, Haag - študijný pobyt v Eurojuste 01. 03. 2021 - 30. 12. 2021 Prihláška
2021-Výmenný program pre justičné autority 01. 03. 2021 - 31. 12. 2021 Prihláška
Etické dilemy v praxi sudcu (BB, ZA), ONLINE 03. 03. 2021 - 03. 03. 2021 Prihláška
Súdna argumentácia (OP EVS), ONLINE 04. 03. 2021 - 05. 03. 2021 Prihláška
Nenávistné prejavy, hranice slobody prejavu a trestných činov z nenávisti, nenávistné prejavy na internete a v médiách, ONLINE 08. 03. 2021 - 08. 03. 2021 Prihláška
Elektronické právne úkony v súkromnom práve a podania a úkony v procesnom práve (ONLINE) 09. 03. 2021 - 10. 03. 2021 Prihláška
Francúzsko, Štrasburg - On-line - študijný pobyt na Európskom súde pre ľudské práva 09. 03. 2021 - 10. 03. 2021
Prihláška
Nová úprava obchodného registra (celoslovenské podujatie) ONLINE 12. 03. 2021 - 12. 03. 2021 Prihláška
Etické dilemy v praxi sudcu (BA, TT, NR, TN), ONLINE 12. 03. 2021 - 12. 03. 2021 Prihláška
Asertívna komunikácia (BA, TT, TN, NR), ONLINE 15. 03. 2021 - 15. 03. 2021 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (OP EVS), ONLINE 15. 03. 2021 - 17. 03. 2021 Prihláška
Implementácia probačného plánu a probačného programu pri výkone terciárnej prevencie (celoslovenské podujatie) ONLINE 16. 03. 2021 - 16. 03. 2021 Prihláška
Obchodnoprávne vzťahy z pohľadu medzinárodného práva súkromného (OP EVS), ONLINE 18. 03. 2021 - 19. 03. 2021 Prihláška
Asertívna komunikácia (BB, ZA) ONLINE 22. 03. 2021 - 22. 03. 2021 Prihláška
Nemajetková ujma pozostalých príbuzných (OP EVS), ONLINE 22. 03. 2021 - 23. 03. 2021 Prihláška
Etické dilemy v praxi sudcu (KE, PO), ONLINE 26. 03. 2021 - 26. 03. 2021 Prihláška
Asertívna komunikácia (KE, PO), ONLINE 29. 03. 2021 - 29. 03. 2021 Prihláška
Spravodlivosť (OP EVS), ONLINE 29. 03. 2021 - 30. 03. 2021 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (OP EVS), ONLINE 29. 03. 2021 - 31. 03. 2021 Prihláška
Medzinárodnoprávne aspekty sexuálneho zneužívania detí a zverených osôb (celoslovenské podujatie APVV-16-0471), ONLINE 07. 04. 2021 - 07. 04. 2021 Prihláška
Prezentujte sa (s) úspechom (BA, TT, TN, NR), ONLINE, (OP EVS) 08. 04. 2021 - 08. 04. 2021 Prihláška
On-line študijný pobyt v inštitúciach Európskej únie 12. 04. 2021 - 13. 04. 2021
Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (OP EVS), ONLINE 12. 04. 2021 - 14. 04. 2021 Prihláška
On-line študijný pobyt v inštitúciach Európskej únie 12. 04. 2021 - 13. 04. 2021
Prihláška
Prezentujte sa (s) úspechom (BB, ZA), ONLINE, (OP EVS) 13. 04. 2021 - 13. 04. 2021 Prihláška
Správne delikty (iné správne delikty fyzických osôb, správne poriadkové delikty a správne disciplinárne delikty), ONLINE, OP EVS 14. 04. 2021 - 14. 04. 2021 Prihláška
Implementácia probačného plánu, probačného programu a určovanie intenzity probačných stretnutí podľa priority rizika, ONLINE 15. 04. 2021 - 15. 04. 2021 Prihláška
Bezdôvodné obohatenie a vyporiadanie neplatných a zrušených zmlúv (OP EVS), ONLINE 19. 04. 2021 - 20. 04. 2021 Prihláška
Prezentujte sa (s) úspechom (KE, PO), ONLINE, (OP EVS) 20. 04. 2021 - 20. 04. 2021 Prihláška
Aktuálna judikatúra ESĽP – trestnoprávne aspekty (ONLINE), OP EVS 21. 04. 2021 - 21. 04. 2021 Prihláška
Implementácia probačného plánu, probačného programu a určovanie intenzity probačných stretnutí podľa priority rizika, ONLINE 22. 04. 2021 - 22. 04. 2021 Prihláška
Digitálna stopa v trestnom konaní (ONLINE), OP EVS 22. 04. 2021 - 23. 04. 2021 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (OP EVS), ONLINE 26. 04. 2021 - 28. 04. 2021 Prihláška
Implementácia probačného plánu, probačného programu a určovanie intenzity probačných stretnutí podľa priority rizika, ONLINE 29. 04. 2021 - 29. 04. 2021 Prihláška
Osobný konkurz (celoslovenské podujatie) ONLINE, OP EVS 29. 04. 2021 - 29. 04. 2021 Prihláška
Judikatúra Najvyššieho súdu SR týkajúca sa nemocenského, dôchodkového a zdravotného poistenia (ONLINE) 05. 05. 2021 - 05. 05. 2021 Prihláška
Praktické otázky ochrany spotrebiteľa pri finančných službách (OP EVS), ONLINE 06. 05. 2021 - 07. 05. 2021 Prihláška
Základy diplomatického protokolu (BA, TT, NR, TN), OP EVS, ONLINE 11. 05. 2021 - 11. 05. 2021 Prihláška
Základy diplomatického protokolu (BB, ZA), OP EVS, ONLINE 13. 05. 2021 - 13. 05. 2021 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia prax k náhrade ujmy v súkromnom práve (OP EVS), ONLINE 13. 05. 2021 - 14. 05. 2021 Prihláška
Psychologický a lingvistický diskurz svedeckej výpovede v kontexte relevantných faktorov z hľadiska dôveryhodnosti a spoľahlivosti svedka (OP EVS), ONLINE 17. 05. 2021 - 18. 05. 2021 Prihláška
Základy diplomatického protokolu (KE, PO), OP EVS, ONLINE 18. 05. 2021 - 18. 05. 2021 Prihláška
Aktuálna judikatúra ESĽP v trestnej oblasti a správnom práve (OP EVS), ONLINE 20. 05. 2021 - 21. 05. 2021 Prihláška
Stres manažment a riešenie konfliktov (BA, TT, TN, NR), ONLINE 24. 05. 2021 - 24. 05. 2021 Prihláška
Konanie pre Súdnym dvorom EÚ a dopad jeho judikatúry na vnútroštátne právo (OP EVS), ONLINE 25. 05. 2021 - 26. 05. 2021 Prihláška
Stres manažment a riešenie konfliktov (BB, ZA), ONLINE 31. 05. 2021 - 31. 05. 2021 Prihláška
Rakúsko,Viedeň - on-line študijný pobyt v Európskej agentúre pre ľudské práva (FRA) 31. 05. 2021 - 01. 06. 2021
Prihláška
Záväznosť súdnych rozhodnutí (celoslovenské podujatie), OP EVS, ONLINE 01. 06. 2021 - 01. 06. 2021 Prihláška
Príprava na vedenie pojednávania, médiá, etika a vystupovanie sudcu a prokurátora (OP EVS), ONLINE 02. 06. 2021 - 02. 06. 2021 Prihláška
Belgicko, Brusel - on-line seminár so zameraním na Rodinné právo 03. 06. 2021 - 04. 06. 2021 Prihláška
Podielové spoluvlastníctvo (OP EVS), ONLINE 03. 06. 2021 - 04. 06. 2021 Prihláška
Konanie o predbežnej otázke - predkladanie prejudiciálnych otázok (OP EVS), ONLINE 03. 06. 2021 - 04. 06. 2021 Prihláška
Luxembursko-on-line študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ 07. 06. 2021 - 08. 06. 2021
Prihláška
Česká republika, Kroměříž - jazykové vzdelávanie-spolupráca v civilných veciach 07. 06. 2021 - 11. 06. 2021
Prihláška
Rakúsko, Viedeň - on-line seminár so zameraním na Európsku chartu základných ľudských práv 07. 06. 2021 - 08. 06. 2021 Prihláška
Medicínsko-právne spory (ujma na zdraví), OP EVS, ONLINE 07. 06. 2021 - 08. 06. 2021 Prihláška
Francúzsko, Štrasburg - On-line - študijný pobyt na Európskom súde pre ľudské práva 08. 06. 2021 - 09. 06. 2021
Prihláška
Stres manažment a riešenie konfliktov (KE, PO), ONLINE 09. 06. 2021 - 09. 06. 2021 Prihláška
Nemecko-Norimberg - vplyv utečencov v Európe-medzinárodné trestné činy 09. 06. 2021 - 11. 06. 2021
Prihláška
Ako na trému (BA, TT, NR, TN), OP EVS, ONLINE 10. 06. 2021 - 10. 06. 2021 Prihláška
Cyprus, Nikózia - on-line - Verejné obstarávanie v EÚ 10. 06. 2021 - 11. 06. 2021
Prihláška
Obchodné podiely a akcie. Predaj podniku, OP EVS, ONLINE 10. 06. 2021 - 11. 06. 2021 Prihláška
Lotyšsko, Riga - Ochrana finančných záujmov EÚ 14. 06. 2021 - 15. 06. 2021
Prihláška
Ako na trému (BB, ZA), OP EVS, ONLINE 15. 06. 2021 - 15. 06. 2021 Prihláška
Ako na trému (KE, PO), OP EVS, ONLINE 17. 06. 2021 - 17. 06. 2021 Prihláška
Špecializované trojdňové vzdelávanie v anglickom jazyku (OP EVS), Belá 21. 06. 2021 - 23. 06. 2021 Prihláška
Zagreb, Chorvátsko - on-line-Právo elektronickej komunikácie 24. 06. 2021 - 25. 06. 2021
Prihláška
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu - 1. časť 28. 06. 2021 - 29. 06. 2021 Prihláška
Vylučovacia žaloba v konkurznom a exekučnom konaní (OP EVS), ONLINE 28. 06. 2021 - 28. 06. 2021 Prihláška
Litva, Vilnius - Letná jazyková škola - spolupráca v trestných veciaich 28. 06. 2021 - 02. 07. 2021
Prihláška
Nemecko, Konigs Wusterhausen - on line - Etika, zaujatosť a dôkazy 29. 06. 2021 - 30. 06. 2021 Prihláška
Aktuálne otázky konkurzného práva, OP EVS, ONLINE 29. 06. 2021 - 30. 06. 2021 Prihláška
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu - 2. časť 30. 06. 2021 - 01. 07. 2021 Prihláška
Nemecko, Wustrau - on-line - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v oblasti ľudských práv 05. 07. 2021 - 09. 07. 2021 Prihláška
Letná jazyková škola – Nemecký jazyk (DP Omšenie) 12. 07. 2021 - 14. 07. 2021 Prihláška
Nemecko, Trier - Letná jazyková škola - spolupráca v civilných veciach 18. 07. 2021 - 23. 07. 2021
Prihláška
Špecializované trojdňové vzdelávanie v anglickom jazyku, OP EVS, Belá 21. 07. 2021 - 23. 07. 2021 Prihláška