Všetky semináre za rok 2018

Názov Dátum Deadline
Výmenný program pre justičné autority 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Prihláška
Holandsko, Hague - Dlhodobé stáže EUROJUST - 3-4 mesiace 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 Prihláška
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry "vzdelávanie v oblasti verejného práva" (DP JA SR Omšenie) 08. 01. 2018 - 11. 01. 2018 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (1. časť) - VSÚ, JČ, AS NS SR, SP ÚS SR (DP JA SR Omšenie), OP EVS 15. 01. 2018 - 18. 01. 2018 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS 22. 01. 2018 - 24. 01. 2018 Prihláška
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry "vzdelávanie v oblasti medzinárodného a európskeho práva" DP JA SR Omšenie 22. 01. 2018 - 25. 01. 2018 Prihláška
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu I. časť (JA SR Pezinok) 29. 01. 2018 - 30. 01. 2018 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (2. časť) - VSÚ, JČ, AS NS SR, SP ÚS SR (DP JA SR Omšenie), OP EVS 29. 01. 2018 - 01. 02. 2018 Prihláška
Taliansko - Súťažné právo a ekonomika 01. 02. 2018 - 03. 02. 2018 Prihláška
Česká republika, Praha - Uplatňovanie noriem EÚ v trestnom súdnictve 01. 02. 2018 - 02. 02. 2018 Prihláška
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu II. časť (JA SR Pezinok) 05. 02. 2018 - 06. 02. 2018 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (1. časť) - PČP (DP JA SR Omšenie), OP EVS 05. 02. 2018 - 08. 02. 2018 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (3. časť) - VSÚ, JČ, AS NS SR, SP ÚS SR (DP JA SR Omšenie), OP EVS 12. 02. 2018 - 15. 02. 2018 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS 12. 02. 2018 - 14. 02. 2018 Prihláška
Umenie a právo (celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok), OP EVS 19. 02. 2018 - 19. 02. 2018 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (2. časť) - PČP (DP JA SR Omšenie), OP EVS 19. 02. 2018 - 22. 02. 2018 Prihláška
Česká republika, Praha - Uplatňovanie noriem EÚ v trestnom súdnictve 22. 02. 2018 - 23. 02. 2018 Prihláška
Postrekodifikačná aplikačná prax pre II. stupeň (sporový a mimosporový poriadok), celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok 22. 02. 2018 - 22. 02. 2018 Prihláška
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Postrekodifikačná aplikačná prax pre II. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)" 22. 02. 2018 - 22. 02. 2018 Prihláška
Činnosť zločineckých skupín a imigrácia (celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok), OP EVS 26. 02. 2018 - 26. 02. 2018 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS 26. 02. 2018 - 28. 02. 2018 Prihláška
Aktuálna rozhodovacia prax - seminár určený pre funkčne mladých sudcov (DP JA SR Omšenie), OP EVS 27. 02. 2018 - 28. 02. 2018 Prihláška
Správne trestanie (DP JA SR Omšenie), OP EVS 01. 03. 2018 - 02. 03. 2018 Prihláška
Portugalsko, Lisabon - Kybernetické trestné činy - medzinárodná spolupráca v trestných veciach 05. 03. 2018 - 06. 03. 2018
Prihláška
Rumunsko, Bukurešť - Lingvistický seminár -justičná spolupráca v civilných veciach 05. 03. 2018 - 09. 03. 2018 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (3. časť) - PČP (DP JA SR Omšenie), OP EVS 05. 03. 2018 - 08. 03. 2018 Prihláška
Spory v oblasti duševného vlastníctva (celoslovenské poduajatie JA SR Pezinok) 07. 03. 2018 - 07. 03. 2018 Prihláška
Time management, efektívne využitie času - KE, PO (Krajský súd v Košiciach) 07. 03. 2018 - 07. 03. 2018 Prihláška
Time management, efektívne využitie času - KE, PO (Krajský súd v Košiciach) 08. 03. 2018 - 08. 03. 2018 Prihláška
Francúzsko, Bordeaux - Lingvistický seminár - justičná spolupráca v trestných veciach 12. 03. 2018 - 16. 03. 2018 Prihláška
Belgicko, Brusel - Letná jazyková škola so zameraním na trestnú terminológiu 12. 03. 2018 - 16. 03. 2018 Prihláška
Francúzsko, Štrasburg - Krátkodobý pobyt na Európskom súde pre ľudské práva 12. 03. 2018 - 14. 03. 2018
Prihláška
Finančné vyšetrovanie (DP JA SR Omšenie), OP EVS 12. 03. 2018 - 13. 03. 2018 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS 12. 03. 2018 - 14. 03. 2018 Prihláška
Grécko,Thessaloniki - Aplikácia základných práv a slobôd 15. 03. 2018 - 16. 03. 2018
Prihláška
Aktuálne otázky určovania právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí podľa nariadení EÚ (OP EVS) 15. 03. 2018 - 16. 03. 2018 Prihláška
Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok) 19. 03. 2018 - 19. 03. 2018 Prihláška
Nemecko, Trier - Európske právo v oblasti rodovej rovnosti - séria seminárov 19. 03. 2018 - 21. 03. 2018
Prihláška
Luxembursko - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ 19. 03. 2018 - 20. 03. 2018
Prihláška
Anglický jazyk - právnická terminológia (DP JA SR Omšenie) 19. 03. 2018 - 21. 03. 2018 Prihláška
Nemajetková ujma pozostalých príbuzných (celoslovenské poduajtie v JA SR Pezinok) 21. 03. 2018 - 21. 03. 2018 Prihláška
Francúzsko, Štrasburg - Krátkodobý pobyt na Európskom súde pre ľudské práva 26. 03. 2018 - 28. 03. 2018
Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS 26. 03. 2018 - 28. 03. 2018 Prihláška
Osobný bankrot (DP JA SR Omšenie), OP EVS 26. 03. 2018 - 27. 03. 2018 Prihláška
Nemecko, Berlín - Novinky v metodike odbornej prípravy 27. 03. 2018 - 28. 03. 2018 Prihláška
Súčasné problémy občianskoprávnych aspektov medzinárodných únosov detí (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), APVV-14-0852 27. 03. 2018 - 27. 03. 2018 Prihláška
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (DP JA SR Omšenie), APVV-16-0471 28. 03. 2018 - 29. 03. 2018 Prihláška
Česká republika, Praha - Uplatňovanie nástrojov EÚ v trestnom súdnictve 05. 04. 2018 - 06. 04. 2018
Prihláška
Španielsko, Barcelona - Insolvenčné právo 11. 04. 2018 - 12. 04. 2018 Prihláška
Cezhraničné spory v rodinných veciach (DP JA SR Omšenie), OP EVS 12. 04. 2018 - 13. 04. 2018 Prihláška
Infožiadosti vo svetle aktuálnej rozhodovacej praxe (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok) 16. 04. 2018 - 16. 04. 2018 Prihláška
Francúzsky jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie) 16. 04. 2018 - 18. 04. 2018 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS 16. 04. 2018 - 18. 04. 2018 Prihláška
Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie) 16. 04. 2018 - 18. 04. 2018 Prihláška
Nemecko, Trier - Spoločné vyšetrovacie tímy 17. 04. 2018 - 20. 04. 2018
Prihláška
Time management, efektívne využitie času - BB, ZA (UPV SR Banská Bystrica) 17. 04. 2018 - 17. 04. 2018 Prihláška
Slovinsko, Ljubljana - Sudcovské remeslo 18. 04. 2018 - 19. 04. 2018
Prihláška
Rakúsko, Viedeň - Uplatňovanie Charty základných práv EÚ 19. 04. 2018 - 20. 04. 2018 Prihláška
Zaistenie osôb v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS 19. 04. 2018 - 20. 04. 2018 Prihláška
Španielsko, Madrid - Lingvistický seminár so zameraním na kybernetické trestné činy 23. 04. 2018 - 25. 04. 2018 Prihláška
Belgicko, Brusel - Krátkodobý študiijný pobyt v inštitúciach Európskej únie 23. 04. 2018 - 25. 04. 2018
Prihláška
Belgicko, Brusel - Zmierovacie konanie a mediácia 23. 04. 2018 - 24. 04. 2018 Prihláška
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS 23. 04. 2018 - 25. 04. 2018 Prihláška
THEMIS 2018 (Španielsko, Litva, Maďarsko, Grécko) 24. 04. 2018 - 06. 07. 2018
Prihláška
Holandsko, Utrecht - Jazykové vzdelávanie - justičná spolupráca v trestných veciach 30. 04. 2018 - 04. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Rimavská Sobota "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Lučenec "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Liptovský Mikuláš "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Nové Mesto nad Váhom "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018
Prihláška
Video prenos - Okresný súd Trnava "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Komárno "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Bardejov "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Trebišov "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Krajský súd v Banskej Bystrici "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Použitie inštitútu agenta v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS 03. 05. 2018 - 04. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Banská Bystrica "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Partizánske "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Martin "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (JA SR Pezinok) 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Kežmarok "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Senica "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018
Prihláška
Video prenos - Okresný súd Nové Zámky "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Rožňava "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Stará Ľubovňa "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Veľký Krtíš "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Žiar nad Hronom "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Bánovce nad Bebravou "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Galanta "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Levice "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Krajský súd v Košiciach "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Revúca "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Brezno "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Považská Bystrica "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Krajský súd v Trnave "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018
Prihláška
Video prenos - Okresný súd Nitra "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Humenné "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Piešťany "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Spišská Nová Ves "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška
Video prenos - Okresný súd Zvolen "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka" 03. 05. 2018 - 03. 05. 2018 Prihláška