Všetky semináre za rok 2022

Názov Dátum Deadline
2022 - Výmenný program pre justičné autority 03. 01. 2022 - 22. 12. 2022 Prihláška
Metodológia a interpretácia práva: realistický pohľad (ONLINE) 18. 01. 2022 - 18. 01. 2022 Prihláška
EJTN - Nediskriminácia v správnom práve - on-line 20. 01. 2022 - 20. 01. 2022
Prihláška
Obchodná spoločnosť na pomedzí hroziaceho úpadku a úpadku, OP EVS (ONLINE) 20. 01. 2022 - 20. 01. 2022 Prihláška
Efektívna komunikácia (BA, TT, NR, TN), ONLINE 25. 01. 2022 - 25. 01. 2022 Prihláška
Fenomén etikety (BA, TT, NR, TN), OP EVS (ONLINE) 25. 01. 2022 - 25. 01. 2022 Prihláška
Efektívna komunikácia (BB, ZA), ONLINE 26. 01. 2022 - 26. 01. 2022 Prihláška
Efektívna komunikácia (KE, PO), ONLINE 27. 01. 2022 - 27. 01. 2022 Prihláška
Problematické aspekty náhrady citovej ujmy pozostalých blízkych osôb, OP EVS (ONLINE) 27. 01. 2022 - 28. 01. 2022 Prihláška
Fenomén etikety (BB, ZA), OP EVS (ONLINE) 27. 01. 2022 - 27. 01. 2022 Prihláška
Európske súdy - 1 mesačné stáže -Luxembursko, Francúzsko 01. 02. 2022 - 31. 10. 2022
Prihláška
Francúzsko, Luxembursko - 6 mesačné stáže na európských súdoch 01. 02. 2022 - 29. 07. 2022
Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia (ONLINE) 02. 02. 2022 - 04. 02. 2022 Prihláška
Fenomén etikety (KE, PO), OP EVS (ONLINE) 08. 02. 2022 - 08. 02. 2022 Prihláška
Traumou-informovaný prístup voči obetiam trestných činov (ONLINE) 09. 02. 2022 - 09. 02. 2022 Prihláška
Právny pluralizmus, OP EVS (ONLINE) 10. 02. 2022 - 11. 02. 2022 Prihláška
Belgicko, brusel - Občianské súdne konanie 10. 02. 2022 - 11. 02. 2022
Prihláška
Portugalsko, Lisabon - Európsky zatykací rozkaz (EAW) 10. 02. 2022 - 11. 02. 2022
Prihláška
Manažment času (BA, TT, NR, TN), ONLINE 14. 02. 2022 - 14. 02. 2022 Prihláška
Revidované nariadenie Brusel II - cezhraničný rozvod a rodičovské práva a povinnosti v novej právnej úprave EÚ (OP EVS), ONLINE 14. 02. 2022 - 15. 02. 2022 Prihláška
Česká republika, Praha - Personal Leadership 14. 02. 2022 - 15. 02. 2022
Prihláška
Manažment času (BB, ZA), ONLINE 15. 02. 2022 - 15. 02. 2022 Prihláška
Manažment času (KE, PO), ONLINE 16. 02. 2022 - 16. 02. 2022 Prihláška
Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (OPEVS), ONLINE 21. 02. 2022 - 22. 02. 2022 Prihláška
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu (1. časť), JA SR Pezinok 21. 02. 2022 - 22. 02. 2022 Prihláška
Aktuálne otázky rodinného práva v rozhodovacej činnosti súdov (ONLINE) 23. 02. 2022 - 23. 02. 2022 Prihláška
Aktuálne otázky pracovného práva (OP EVS), ONLINE 24. 02. 2022 - 24. 02. 2022 Prihláška
EJTN - On-line - Úloha správneho súdnictva v štáte 24. 02. 2022 - 25. 02. 2022 Prihláška
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu (2. časť), ONLINE 24. 02. 2022 - 25. 02. 2022 Prihláška
Limity základných práv: Súdy ako aktéri kultúrnej vojny (OP EVS), ONLINE 25. 02. 2022 - 25. 02. 2022 Prihláška
Francúzsko, Štrasburg - on-line- študijný pobyt Európsky súd pre ľudské práva 01. 03. 2022 - 02. 03. 2022
Prihláška
Luxemburg - EPPO - 1 mesačné stáže 01. 03. 2022 - 31. 05. 2022
Prihláška
Holandsko, Haag - Študijný pobyt v Eurojust-e (3 mesiace) 01. 03. 2022 - 30. 12. 2022 Prihláška
Trestné činy v doprave (OP EVS), ONLINE 02. 03. 2022 - 02. 03. 2022 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS 2022 - teoretická časť  02. 03. 2022 - 02. 05. 2022 Prihláška
Taliansko, Rím - Základné pojmy protimonopolného práva 02. 03. 2022 - 03. 03. 2022
Prihláška
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry v pozitívnoprávnych oblastiach 02. 03. 2022 - 31. 03. 2022 Prihláška
Nemecko, Trier - Nezávislosť sudcov 03. 03. 2022 - 04. 03. 2022 Prihláška
Elektronické právne úkony v súkromnom práve a podania a úkony v procesnom práve, elektronický obchod (ONLINE) 03. 03. 2022 - 04. 03. 2022 Prihláška
Španielsko, Barcelona - jazykové vzdelávanie - spolupráca v civilných veciach 07. 03. 2022 - 11. 03. 2022 Prihláška
Estónsko,Talin - Konflikt noriem/ochrana pri uplatňovaní základnych ľudských práv 10. 03. 2022 - 11. 03. 2022 Prihláška
Protokol vedenia rozhovoru s dieťaťom (ONLINE) 14. 03. 2022 - 14. 03. 2022 Prihláška
Luxemburg - on-line -študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ 14. 03. 2022 - 15. 03. 2022
Prihláška
Cezhraničné vykonávanie dôkazov a doručovanie – nové nariadenia EÚ v kontexte slovenských procesných predpisov (OP EVS), ONLINE 15. 03. 2022 - 15. 03. 2022 Prihláška
Storytelling - ako zaujať publikum (BA, TT, NR, TN), OP EVS (ONLINE) 16. 03. 2022 - 16. 03. 2022 Prihláška
Sudca pre prípravné konanie, aktuálna judikatúra k väzbe a rozhodovanie po podaní námietky zaujatosti, skutok a jeho popis v skutkovej vete (ONLINE) 17. 03. 2022 - 17. 03. 2022 Prihláška
Asertivita v pracovnom a súkromnom živote (BA, TT, NR, TN), ONLINE 21. 03. 2022 - 21. 03. 2022 Prihláška
Asertivita v pracovnom a súkromnom živote (BB, ZA), ONLINE 22. 03. 2022 - 22. 03. 2022 Prihláška
Grécko, Thessaloniki - Daňové právo EÚ 22. 03. 2022 - 23. 03. 2022
Prihláška
Česká republika - Kroměříž - Základy práva hospodárskej súťaže EÚ 22. 03. 2022 - 23. 03. 2022 Prihláška
Špecifické aplikačné problémy pri trestnom postihu ekonomickej kriminality (ONLINE) 22. 03. 2022 - 22. 03. 2022 Prihláška
Špecializované trojdňové vzdelávanie vo francúzskom jazyku (OP EVS), Belá 22. 03. 2022 - 24. 03. 2022 Prihláška
Asertivita v pracovnom a súkromnom živote (KE, PO), ONLINE 23. 03. 2022 - 23. 03. 2022 Prihláška
Nemecký jazyk – právnická terminológia, opakované podujatie (ONLINE) 23. 03. 2022 - 25. 03. 2022 Prihláška
Storytelling - ako zaujať publikum (BB, ZA), OP EVS (ONLINE) 23. 03. 2022 - 23. 03. 2022 Prihláška
Aktuálna judikatúra v obchodnom práve (JA SR Pezinok / ONLINE) 24. 03. 2022 - 24. 03. 2022 Prihláška
Etika a integrita sudcu (ONLINE) 24. 03. 2022 - 24. 03. 2022 Prihláška
Storytelling - ako zaujať publikum (KE, PO), OP EVS (ONLINE) 25. 03. 2022 - 25. 03. 2022 Prihláška
Rumunsko, Bukurešť - Vykonávanie dôkazov a doručovanie dokumentov 25. 03. 2022 - 26. 03. 2022
Prihláška
Exekučné konanie a zákon o ukončení niektorých exekučných konaní (OP EVS), JA SR Pezinok / ONLINE 28. 03. 2022 - 28. 03. 2022 Prihláška
On-line - Právo obetí trestných činov 29. 03. 2022 - 29. 03. 2022 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS 2022 - praktická časť (VSÚ, AS), ONLINE 29. 03. 2022 - 30. 03. 2022 Prihláška
Príprava na vedenie pojednávania, médiá, etika a vystupovanie sudcu a prokurátora (OP EVS), ONLINE 29. 03. 2022 - 29. 03. 2022 Prihláška
Náhrada nemajetkovej ujmy z pohľadu civilného a trestného sudcu (OP EVS), ONLINE 30. 03. 2022 - 30. 03. 2022 Prihláška
Maďarsko, Budapešť - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia Cybercrime 30. 03. 2022 - 01. 04. 2022 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS 2022 - praktická časť (PČP), ONLINE 31. 03. 2022 - 01. 04. 2022 Prihláška
Barcelona, Španielsko - Ochrana spotrebiteľa - právo EÚ 31. 03. 2022 - 01. 04. 2022 Prihláška
Súdna argumentácia (OP EVS), ONLINE 31. 03. 2022 - 01. 04. 2022 Prihláška
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti (OP EVS), JA SR Pezinok 04. 04. 2022 - 04. 04. 2022 Prihláška
Osobný konkurz (OP EVS), ONLINE 04. 04. 2022 - 04. 04. 2022 Prihláška
Rumunsko, Bukurešť - Obchodovanie s ľuďmi 05. 04. 2022 - 06. 04. 2022
Prihláška
Traumou-informovaný prístup v kontexte poručenských sporov (ONLINE) 06. 04. 2022 - 06. 04. 2022 Prihláška
Základné inštitúty práva verejného obstarávania z pohľadu sudcu a prokurátora (OP EVS), JA SR Pezinok - ZRUŠENÉ 07. 04. 2022 - 07. 04. 2022
Prihláška
Lotyšsko, Riga - Procesné záruky v trestnom procese 07. 04. 2022 - 08. 04. 2022
Prihláška
Portugalsko, Lisabon - Migračné právo 07. 04. 2022 - 08. 04. 2022
Prihláška
Aktuálne témy vo väzenstve v kontexte trestnej justície (ONLINE) 07. 04. 2022 - 07. 04. 2022 Prihláška
Administratívne úkony a organizácia trestného oddelenia v prípravnom konaní (ONLINE) 11. 04. 2022 - 11. 04. 2022 Prihláška
Prvý dojem (nemá druhý pokus) (BA, TT, NR, TN), OP EVS (ONLINE) 11. 04. 2022 - 11. 04. 2022 Prihláška
Počítačová kriminalita I (OP EVS), ONLINE 12. 04. 2022 - 12. 04. 2022 Prihláška
Etické dilemy pri výkone funkcie prokurátora II. - praktické prípady z praxe (OP EVS), JA SR Pezinok / ONLINE 12. 04. 2022 - 12. 04. 2022 Prihláška
Prvý dojem (nemá druhý pokus) (BB, ZA), OP EVS (ONLINE) 19. 04. 2022 - 19. 04. 2022 Prihláška
Krízová komunikácia (BA, TT, NR, TN), ONLINE 21. 04. 2022 - 21. 04. 2022 Prihláška
Poľsko, Krakov- Antisemitizmus a nenávistné trestné činy 21. 04. 2022 - 22. 04. 2022
Prihláška
Prvý dojem (nemá druhý pokus) (KE, PO), OP EVS (ONLINE) 21. 04. 2022 - 21. 04. 2022 Prihláška
Práva detí v judikatúre ESĽP pre opatrovníckych sudcov (OP EVS), ONLINE 21. 04. 2022 - 21. 04. 2022 Prihláška
Aktuálna judikatúra a právna úprava pri určovaní právomoci súdov v cezhraničných sporoch (OP EVS), ONLINE 21. 04. 2022 - 22. 04. 2022 Prihláška
Krízová komunikácia (BB, ZA), ONLINE 22. 04. 2022 - 22. 04. 2022 Prihláška
Krízová komunikácia (KE, PO), ONLINE 25. 04. 2022 - 25. 04. 2022
Prihláška
Vybrané problémy podielového spoluvlastníctva (OP EVS), ONLINE 25. 04. 2022 - 26. 04. 2022 Prihláška
Nemecko, Halle - študijný pobyt v Max Planck Institute 25. 04. 2022 - 29. 04. 2022
Prihláška
Grécko, Thessaloniki - Jazykové vzdelávanie-azylové právo a utečenci 27. 04. 2022 - 29. 04. 2022
Prihláška
Rakúsko, Viedeň - FRA - Európska agentúra pre základné ľudské práva 27. 04. 2022 - 28. 04. 2022
Prihláška
Taliansko, Rím - Digitalizácia v správnom práve 27. 04. 2022 - 28. 04. 2022 Prihláška
Špecializované trojdňové vzdelávanie vo francúzskom jazyku (OP EVS), Belá 27. 04. 2022 - 29. 04. 2022 Prihláška
Protokol vedenia rozhovoru s dieťaťom (opakované podujatie), ONLINE 28. 04. 2022 - 28. 04. 2022 Prihláška
Grecko, Thessaloniki - Brusel Ia, Rome I a Rome II 02. 05. 2022 - 03. 05. 2022
Prihláška
Uznesenia valného zhromaždenia (OP EVS), ONLINE 02. 05. 2022 - 03. 05. 2022 Prihláška
Luxemburg - on-line -študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ 02. 05. 2022 - 03. 05. 2022
Prihláška
Odškodňovanie obetí obchodovania s ľuďmi (ONLINE) 03. 05. 2022 - 03. 05. 2022 Prihláška
Francúzsko, Štrasburg - on-line -študijný pobyt 03. 05. 2022 - 04. 05. 2022
Prihláška