Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2018

 

23. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (07.02. 2018) -TU

Zápisnica zo zasadnutia (07.02.2018) -TU príloha č.1  príloha č.2

 

24. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (14.-15.03.2018) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (14.-15.03.2018) - TU

 

25. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (9.5.2018) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (9.5.2018) - TU príloha

 

26. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (6. -.8.6.2018) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (6. -.8.6.2018) - TU

 

27. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (12.9.2018) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (12.9.2018) - TU

 

28. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (3. - 5.10.2018) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (3. - 5.10.2018) - TU

 

29. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (12.11.2018) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (12.11.2018) - TU

 

30. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (04.12.2018) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (04.12.2018) - TU