Aktívne podujatia

Názov Dátum
2024 - Špecializované výmenné pobyty pre justičné autority 02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Prihláška
2024 - Všeobecné výmenné pobyty pre justičné autority 02. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Prihláška
Ako na trému (ONLINE) 30. 10. 2023 - 30. 10. 2023
Prihláška
Ako na trému (ONLINE) 08. 11. 2023 - 08. 11. 2023
Prihláška
Ako na trému (ONLINE) 13. 11. 2023 - 13. 11. 2023
Prihláška
Ako riadiť zmeny v pracovnom a súkromnom živote (ONLINE) 18. 10. 2023 - 18. 10. 2023
Prihláška
Ako riadiť zmeny v pracovnom a súkromnom živote (ONLINE) 16. 10. 2023 - 16. 10. 2023
Prihláška
Ako riadiť zmeny v pracovnom a súkromnom živote (ONLINE) 17. 10. 2023 - 17. 10. 2023
Prihláška
Aktuálna judikatúra a právna úprava pri určovaní právomoci súdov v cezhraničných sporoch a výkone cudzích exekučných titulov (ONLINE) 26. 10. 2023 - 27. 10. 2023
Prihláška
Belgicko, Brusel - Európske právo obchodných spoločností 07. 12. 2023 - 08. 12. 2023 Prihláška
Chorvátsko, Zadar - Predchádzanie konfliktom 29. 11. 2023 - 30. 11. 2023 Prihláška
Čo nás čaká v pojednávacej miestnosti na hlavnom pojednávaní - WORKSHOP (DP Omšenie) 09. 10. 2023 - 10. 10. 2023
Prihláška
Etické dilemy sudcov (JA Pezinok) 28. 11. 2023 - 28. 11. 2023
Prihláška
Extrémizmus a trestné činy z nenávisti z pohľadu praxe (JA Pezinok) 07. 12. 2023 - 07. 12. 2023
Prihláška
Haag, Holandsko - EUROJUST - štvormesačná stáž 01. 02. 2024 - 31. 12. 2024
Prihláška
Lingvistika a právny jazyk (ONLINE) 23. 10. 2023 - 24. 10. 2023
Prihláška
Luxemburg, Luxembursko - EPPO - šesťmesačná stáž 01. 03. 2024 - 31. 12. 2024
Prihláška
Luxemburg, Luxembursko - Súdny dvor Európskej únie - dvanásťmesačná stáž 02. 09. 2024 - 29. 08. 2025
Prihláška
Luxemburg, Luxembursko - Súdny dvor Európskej únie - šesťmesačná stáž 02. 09. 2024 - 28. 02. 2025
Prihláška
Náhrada škody v obchodnom práve (JA Pezinok) 09. 11. 2023 - 09. 11. 2023
Prihláška
Neplatnosť právnych úkonov v súkromnom práve (JA Pezinok) 09. 10. 2023 - 09. 10. 2023
Prihláška
Obecná samospráva (JA Pezinok) 18. 10. 2023 - 18. 10. 2023
Prihláška
Obete domáceho násilia a sexuálneho zneužívania (ONLINE) 10. 10. 2023 - 10. 10. 2023
Prihláška
Poskytovanie úverov pre spotrebiteľov – praktické právne aspekty (DP Omšenie) 12. 10. 2023 - 13. 10. 2023
Prihláška
Postup non lege artis v medicíne a jeho dokazovanie (JA Pezinok) 07. 11. 2023 - 07. 11. 2023
Prihláška
Príprava na vedenie pojednávania, médiá, etika a vystupovanie sudcu a prokurátora (JA Pezinok) 24. 10. 2023 - 24. 10. 2023
Prihláška
Problémy v kontakte dieťaťa a rodiča v kontexte poručenských sporov (druhé opakované podujatie), ONLINE 15. 11. 2023 - 15. 11. 2023
Prihláška
Sexuálna viktimizácia detí: mýty a predsudky verzus vedecké poznatky (ONLINE) 06. 11. 2023 - 06. 11. 2023
Prihláška
Správny súdny poriadok v praxi (JA Pezinok) 12. 10. 2023 - 12. 10. 2023
Prihláška
Štrasburg, Francúzsko - Európsky súd pre ľudské práva - dvanásťmesačná stáž 02. 09. 2024 - 29. 08. 2025
Prihláška
Stres manažment, Resiliencia, Work/life balans (ONLINE) 13. 11. 2023 - 13. 11. 2023
Prihláška
Stres manažment, Resiliencia, Work/life balans (ONLINE) 14. 11. 2023 - 14. 11. 2023
Prihláška
Stres manažment, Resiliencia, Work/life balans (ONLINE) 15. 11. 2023 - 15. 11. 2023
Prihláška
Susedské práva a ochrana vlastníckeho práva (ONLINE) 20. 11. 2023 - 20. 11. 2023
Prihláška
Teoretické a praktické aspekty dokazovania v civilnom sporovom a mimosporovom konaní (JA Pezinok) 14. 11. 2023 - 14. 11. 2023
Prihláška
Traumatizácia profesionálov v dôsledku posudzovania prípadov interpersonálneho násilia (ONLINE) 25. 10. 2023 - 25. 10. 2023
Prihláška
Tréning "Esenciálna profesijná etika" (DP Omšenie) 23. 11. 2023 - 24. 11. 2023
Prihláška
Trestná činnosť páchaná v súvislosti s detskou pornografiou, aplikačné problémy v praxi, komparatívny pohľad (ONLINE) 11. 10. 2023 - 11. 10. 2023
Prihláška
Ukladanie trestov v trestnom práve, aktuálna rozhodovacia činnosť súdov (JA Pezinok) 30. 10. 2023 - 30. 10. 2023
Prihláška
Uznesenia valného zhromaždenia (DP Omšenie) 30. 11. 2023 - 01. 12. 2023
Prihláška
Vylučovacia žaloba v insolvenčnom konaní (JA Pezinok) 06. 10. 2023 - 06. 10. 2023
Prihláška
Vzdelávací workshop pre prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry v oblasti environmentálnej kriminality (JA Pezinok) 25. 10. 2023 - 25. 10. 2023
Prihláška
Základy a vybrané otázky civilného odvolacieho konania pre sudcov odvolacích súdov (JA Pezinok) 23. 10. 2023 - 23. 10. 2023
Prihláška