Neprehliadnite

Aktuality a tlačové správy

Aktívne podujatia

Prehľad Cieľom tohto 2,5-dňového seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o rôznych právnych nástrojoch EÚ a vnútroštátnych právnych…
Plánovaní lektori prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: Mgr. Branislav Boháčik (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie…
Plánovaný lektor prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: JUDr. Imrich Fekete, CSc. (expert na občianske a poistné právo) Primárna cieľová…
Plánovaní lektori prednášajúci v rámci vzdelávacieho podujatia: JUDr. Radovan Kajaba, PhD. (prokurátor trestného odboru, oddelenie násilnej a…