Dôležité odkazy na webstránky:

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky má nového člena

V zmysle § 6 ods. 5 písm. a) zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii sa funkcie člena Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky vzdal JUDr. Pavol Toman ku dňu 15.02.2016.

 

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 6 ods. 1, ods. 2 písm. c) zákona č. 548/2003 o Justičnej akadémii Minister spravodlivosti Slovenskej republiky vymenoval prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc. za nového člena Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky ku dňu 16.02.2016.

Kategória: