Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
Holandsko, Hague - Dlhodobá stáž EUROJUST - 3 mesiace01.01.2019 - 31.12.2019
Výmenný program pre justičné autority - krátkodobé (1-2 týždne)01.01.2019 - 31.12.2019
Výmenný program pre justičné autority - špecializované výmeny01.01.2019 - 31.12.2019
Bilaterálny výmenný program pre súdy a prokuratúry 02.01.2019 - 31.12.2019
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 1. časť, DP JA SR Omšenie (OP EVS)14.01.2019 - 17.01.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS16.01.2019 - 18.01.2019
Psychologické aspekty práce sudcu a prokurátora (BA, TT, TN, NR), JA SR Pezinok21.01.2019 - 21.01.2019
Aktuálna judikatúra ESĽP - trestnoprávne aspekty (DP JA SR Omšenie), OP EVS24.01.2019 - 25.01.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS28.01.2019 - 30.01.2019
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), APVV-16-047104.02.2019 - 04.02.2019
Manažérska miniakadémia (Manažérska komunikácia a vedenie ľudí), DP JA SR Omšenie, OP EVS04.02.2019 - 05.02.2019
Chorvátsko, Zágreb - Ľudské práva a prístup k justícií EÚ05.02.2019 - 06.02.2019
Slovenská republika, Omšenie - Ochrana spotrebiteľa v Európe06.02.2019 - 07.02.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS11.02.2019 - 13.02.2019
Prejudiciálne konanie pred SD EÚ (najmä v trestných a správnych veciach), celoslovenské podujatie, JA SR Pezinok12.02.2019 - 12.02.2019
Rozsudok v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS14.02.2019 - 15.02.2019
Belgicko, Brusel - Zmierovacie konanie a mediácia18.02.2019 - 19.02.2019
O ústavnom súdnictve „vážne i menej vážne“ (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS18.02.2019 - 18.02.2019
Psychologické aspekty práce sudcu a prokurátora (BB, ZA), ÚPV SR Banská Bystrica19.02.2019 - 19.02.2019
Poľsko, Krakow - " Hodnotenie a osvedčené postupy"27.02.2019 - 28.02.2019
Psychologické aspekty práce sudcu a prokurátora (KE, PO), Krajský súd v Košiciach04.03.2019 - 04.03.2019
Rumunsko, Bukurešť - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v trestných veciach11.03.2019 - 15.03.2019
Česká republika, Praha - Nariadenie Brusel I13.03.2019 - 14.03.2019
Slovinsko, Ljubljana - Ľudské práva14.03.2019 - 15.03.2019
Portugalsko, Lisabon - Počítačová kriminalita a e-dôkazy20.03.2019 - 22.03.2019
Holandsko, Apeldoorn- Boj proti terorizmu a jeho financovanie25.03.2019 - 29.03.2019
Španielsko, Barcelona - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v civilných veciach 01.04.2019 - 05.04.2019
Belgicko, Brusel - Správne právo v Európe09.04.2019 - 10.04.2019
Rakúsko, Viedeň - Európska Charta ľudských práv11.04.2019 - 12.04.2019
Španielsko, Madrid - Boj proti terorizmu11.04.2019 - 12.04.2019
Česká republika, Kroměříž - Jazykové vzdelávanie - kybernetické trestné činy15.04.2019 - 17.04.2019
Portugalsko, Lisabon - Kybernetické trestné činy a e-dôkazy09.05.2019 - 10.05.2019
Francúzsko, Bordeaux - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v trestných veciach13.05.2019 - 17.05.2019
Portugalsko, Lisabon - Cezhraničná spolupráca15.05.2019 - 16.05.2019
Belgicko, Brusel - Ekonomické trestné činy21.05.2019 - 22.05.2019
Nemecko, Trier - Právo životného prostredia27.05.2019 - 28.05.2019
Rakúsko, Viedeň - Letná jazyková škola - spolupráca v civilných veciach03.06.2019 - 07.06.2019
Belgicko, Brusel - Európske rodinné právo06.06.2019 - 07.06.2019
Litva, Vilnius - Jazykové vzdelávanie - právnicka terminológia so zameraním na azyl a utečencov10.06.2019 - 12.06.2019
Bulharsko, Sofia - Ochrana osobných údajov a právo na súkromie13.06.2019 - 14.06.2019
Grécko, Thessaloniki - Ochrana finančných záujmov EÚ a EPPO13.06.2019 - 14.06.2019
Belgicko, Brusel - Letná škola - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním na trestné veci24.06.2019 - 28.06.2019
Francúzsko, Štrasbourg - Dlhodobá stáž na Európskom súde pre ľudské práva - 12 mesiacov01.09.2019 - 31.08.2020
Luxemburg - Dlhodobé stáže na Súdnom dvore EÚ - 6 mesiacov01.09.2019 - 28.02.2020
Luxembursko - Dlhodobá stáž na Súdnom dvore EÚ - 10 mesiacov01.09.2019 - 30.06.2020