Všetky semináre za rok 2023

Názov Dátum Deadline
2023 - Výmenný porogram pre justičné autority 02. 01. 2023 - 31. 12. 2023 Prihláška
Efektívna komunikácia (ONLINE) 16. 01. 2023 - 16. 01. 2023 Prihláška
Efektívna komunikácia (ONLINE) 17. 01. 2023 - 17. 01. 2023 Prihláška
Efektívna komunikácia (ONLINE) 18. 01. 2023 - 18. 01. 2023 Prihláška
Psychologická manipulácia a psychologická kontrola v kontexte poručníckych sporov (ONLINE) 19. 01. 2023 - 19. 01. 2023 Prihláška
Referendum a voľby v Slovenskej republike: teoretické a praktické otázky, aplikačné a interpretačné súvislosti (JA Pezinok) - ZRUŠENÉ 25. 01. 2023 - 25. 01. 2023
Prihláška
Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP Omšenie) 25. 01. 2023 - 27. 01. 2023 Prihláška
Špecializované trojdňové vzdelávanie v anglickom jazyku (trestné a správne právo), DP Omšenie 30. 01. 2023 - 01. 02. 2023 Prihláška
Zaisťovanie elektronických dôkazov (JA Pezinok) 31. 01. 2023 - 31. 01. 2023 Prihláška
Súdny prieskum v oblasti životného prostredia - trestné činy proti životnému prostrediu (ONLINE) 01. 02. 2023 - 01. 02. 2023 Prihláška
Fenomén etikety (ONLINE) 02. 02. 2023 - 02. 02. 2023 Prihláška
Vybrané otázky neplatnosti právnych úkonov pri nakladaní s nehnuteľnosťami (DP Omšenie) 02. 02. 2023 - 03. 02. 2023 Prihláška
On-line konverzácia v španielskom jazyku (B2) 06. 02. 2023 - 17. 04. 2023
Prihláška
Prevencia sekundárnej viktimizácie u zvlášť zraniteľných obetí trestných činov (ONLINE) 06. 02. 2023 - 06. 02. 2023 Prihláška
Fenomén etikety (JA Pezinok) 06. 02. 2023 - 06. 02. 2023 Prihláška
Právna istota (JA Pezinok) 07. 02. 2023 - 07. 02. 2023 Prihláška
On-line konverzácia v anglickom jazyku - B1 07. 02. 2023 - 11. 04. 2023 Prihláška
On-line - konverzácia v anglickom jazyku - B2 08. 02. 2023 - 12. 04. 2023 Prihláška
On-line - konverzácia vo francúzskom jazyku - B2 08. 02. 2023 - 12. 04. 2023
Prihláška
On-line - konverzácia v anglickom jazyku - B2 09. 02. 2023 - 13. 04. 2023 Prihláška
Fenomén etikety (ONLINE) 09. 02. 2023 - 09. 02. 2023 Prihláška
Neprijateľné zmluvné podmienky v aplikačnej praxi súdov (DP Omšenie) 09. 02. 2023 - 10. 02. 2023 Prihláška
On-line - konverzácia v anglickom jazyku - B2 10. 02. 2023 - 14. 04. 2023 Prihláška
On-line konverzácia v anglickom jazyku - B1 10. 02. 2023 - 14. 04. 2023 Prihláška
Asertivita v pracovnom a súkromnom živote (ONLINE) 13. 02. 2023 - 13. 02. 2023 Prihláška
Asertivita v pracovnom a súkromnom živote (ONLINE) 14. 02. 2023 - 14. 02. 2023 Prihláška
Asertivita v pracovnom a súkromnom živote (ONLINE) 15. 02. 2023 - 15. 02. 2023 Prihláška
Bulharsko, Sofia - Odpadové hospodárstvo - legislatíva EÚ 15. 02. 2023 - 17. 02. 2023 Prihláška
Limity základných práv: súdy ako aktéri kultúrnej vojny (JA Pezinok) 16. 02. 2023 - 16. 02. 2023 Prihláška
Problematické aspekty náhrady citovej ujmy pozostalých blízkych osôb (DP Omšenie) 16. 02. 2023 - 17. 02. 2023 Prihláška
Špecializované trojdňové vzdelávanie v anglickom jazyku (civilné právo a trestné právo), DP Omšenie 20. 02. 2023 - 22. 02. 2023 Prihláška
Porušovanie colných predpisov a trestný postih takéhoto konania (ONLINE) 21. 02. 2023 - 21. 02. 2023 Prihláška
Vybrané otázky rodinnoprávnej agendy (JA Pezinok / ONLINE) 23. 02. 2023 - 23. 02. 2023 Prihláška
Aktuálne otázky konkurzného práva (incidenčné spory, judikatúra) (DP Omšenie) 23. 02. 2023 - 24. 02. 2023 Prihláška
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý študijný pobyt 27. 02. 2023 - 01. 03. 2023
Prihláška
Grooming ako súčasť stratégie osôb, dopúšťajúcich sa sexuálnych deliktov na deťoch (ONLINE) 27. 02. 2023 - 27. 02. 2023 Prihláška
Grécko, Solún - Úloha správnych sudcov v štáte 02. 03. 2023 - 03. 03. 2023
Prihláška
Exekučné konania a zákon o ukončení niektorých exekučných konaní (DP Omšenie) 02. 03. 2023 - 03. 03. 2023 Prihláška
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu (1. časť), JA SR Pezinok 06. 03. 2023 - 07. 03. 2023 Prihláška
Luxemburg - študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ 06. 03. 2023 - 07. 03. 2023 Prihláška
Prejudiciálne konanie a aplikácia Charty základných práv EÚ v aktuálnej judikatúre Súdneho dvora (DP Omšenie) 06. 03. 2023 - 07. 03. 2023 Prihláška
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu (2. časť), JA SR Pezinok 08. 03. 2023 - 09. 03. 2023 Prihláška
Rakúsko, Viedeň - Európsky vyšetrovací príkaz v praxi 09. 03. 2023 - 10. 03. 2023 Prihláška
Nemecko, Pirna - Environmentálne zločiny 09. 03. 2023 - 10. 03. 2023
Prihláška
Nácvik zručností pri konaní a rozhodovaní v správnych veciach pre sudcov správnych súdov a kandidátov na funkcie sudcov správnych súdov (JA Pezinok) 10. 03. 2023 - 10. 03. 2023 Prihláška
Stres manažment, Resiliencia, Work/life balans (ONLINE) 13. 03. 2023 - 13. 03. 2023 Prihláška
Rumunsko, Bukurešť - Jurisdickia a rozhodné právo v občianských a obchodných veciach: Brusel Ia, Rím Ia a Rím II 13. 03. 2023 - 14. 03. 2023 Prihláška
Stres manažment, Resiliencia, Work/life balans (ONLINE) 14. 03. 2023 - 14. 03. 2023 Prihláška
Stres manažment, Resiliencia, Work/life balans (ONLINE) 15. 03. 2023 - 15. 03. 2023 Prihláška
Základné ekonomické a účtovné dokumenty v koncepcii rozhodovacej praxe (JA Pezinok) 15. 03. 2023 - 15. 03. 2023 Prihláška
Súdna argumentácia (ONLINE) 16. 03. 2023 - 17. 03. 2023 Prihláška
Rakúsko, Viedeň - FRA - Charta EÚ - uplatniteľnosť a účinok charty 20. 03. 2023 - 21. 03. 2023 Prihláška
Špecializované trojdňové vzdelávanie v anglickom jazyku (rodinné právo a zmluvné právo), DP Omšenie 20. 03. 2023 - 22. 03. 2023 Prihláška
Portugalsko, Lisabon - Migračný zákon 21. 03. 2023 - 23. 03. 2023 Prihláška
Spôsob určovania výživného pre deti; Výživné z hľadiska CMP a jeho aplikácia v praxi (JA Pezinok) 21. 03. 2023 - 21. 03. 2023 Prihláška
Vybrané problémy podielového spoluvlastníctva (ONLINE) 23. 03. 2023 - 24. 03. 2023 Prihláška
Špecifiká vedenia rozhovoru s dieťaťom v náročnej životnej situácii (ONLINE) - ZRUŠENÉ 27. 03. 2023 - 27. 03. 2023 Prihláška
Slovenská republika, Omšenie - Justičná spolupráca v trestných veciach. praktická simulácia na základe princípov (boj proti terorizmu) 28. 03. 2023 - 29. 03. 2023 Prihláška
Prevencia sekundárnej viktimizácie u zvlášť zraniteľných obetí trestných činov (opakované podujatie), ONLINE 28. 03. 2023 - 28. 03. 2023 Prihláška
Uzavieranie zmlúv, obchodné podmienky, zmluvy a tretie strany (ONLINE) 30. 03. 2023 - 31. 03. 2023 Prihláška
Sudca pre prípravné konanie, aktuálna judikatúra k väzbe a rozhodovanie po podaní námietky zaujatosti (JA Pezinok) 30. 03. 2023 - 30. 03. 2023 Prihláška
Storytelling – ako zaujať publikum (ONLINE) 30. 03. 2023 - 30. 03. 2023 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS 2023 - praktická časť (VSÚ, AS), ONLINE 03. 04. 2023 - 04. 04. 2023 Prihláška
Nemecko, Pirna - procesné záruky v trestnom konaní EÚ v praxi:zlepšenie existujúceho aquis 03. 04. 2023 - 04. 04. 2023
Prihláška
Storytelling – ako zaujať publikum (JA Pezinok) - ZRUŠENÉ 03. 04. 2023 - 03. 04. 2023
Prihláška
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokurátora v pozitívnoprávnych oblastiach 2023 03. 04. 2023 - 05. 05. 2023 Prihláška
Sexuálne obťažovanie v kontexte aplikácie antidiskriminačného zákona (ONLINE) 03. 04. 2023 - 03. 04. 2023 Prihláška
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý študijný pobyt 03. 04. 2023 - 05. 04. 2023 Prihláška
Nemecko, Pirna - procesné záruky v trestnom konaní EÚ v praxi:zlepšenie existujúceho aquis 03. 04. 2023 - 04. 04. 2023
Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS 2023 - teoretická časť 03. 04. 2023 - 05. 05. 2023 Prihláška
Špecializované vzdelávanie vo francúzskom jazyku (1. časť), DP Omšenie 03. 04. 2023 - 05. 04. 2023 Prihláška
Vybrané otázky azylového a cudzineckého práva (JA Pezinok) 04. 04. 2023 - 04. 04. 2023 Prihláška
Storytelling – ako zaujať publikum (ONLINE) 05. 04. 2023 - 05. 04. 2023 Prihláška
Grécko , Thessaloniki - Daňový zákon EÚ 06. 04. 2023 - 07. 04. 2023 Prihláška
Aktuálna judikatúra v obchodnom práve (JA Pezinok) 13. 04. 2023 - 13. 04. 2023 Prihláška
Úlohy sudcu a návrhové oprávnenia prokurátora pri rozhodovaní o väzbe v prípravnom konaní (DP Omšenie) 13. 04. 2023 - 14. 04. 2023 Prihláška
Riadenie času (ONLINE) 17. 04. 2023 - 17. 04. 2023 Prihláška
Rakúsko, Viedeň - FRA - Európska agentúra pre základné ľudské práva 17. 04. 2023 - 18. 04. 2023 Prihláška
Trestná činnosť páchaná v súvislosti s detskou pornografiou, aplikačné problémy v praxi, komparatívny pohľad (JA Pezinok) - ZRUŠENÉ 17. 04. 2023 - 17. 04. 2023 Prihláška
Aplikácia práva EÚ všeobecnými a správnymi súdmi SR (DP Omšenie) 17. 04. 2023 - 18. 04. 2023 Prihláška
Riadenie času (ONLINE) 18. 04. 2023 - 18. 04. 2023 Prihláška
Aktuality z judikatúry ESĽP k problematike rodinného práva (JA Pezinok) 18. 04. 2023 - 18. 04. 2023 Prihláška
Riadenie času (ONLINE) 19. 04. 2023 - 19. 04. 2023 Prihláška
Maďarsko, Budapešť - jazykové vzdelávanie - spolupráca v oblasti rodinného práva 19. 04. 2023 - 21. 04. 2023 Prihláška
Nemecký jazyk - právnická terminológia (DP Omšenie) 19. 04. 2023 - 21. 04. 2023 Prihláška
Poľsko, Krakov- Antisemitizmus a nenávistné trestné činy 20. 04. 2023 - 21. 04. 2023 Prihláška
Španielsko, Barcelona - Ochrana spotrebiteľa vo svetle práva EÚ a elektronického obchodu 20. 04. 2023 - 21. 04. 2023 Prihláška
Súdny dvor EÚ a národné súdy (ONLINE) 21. 04. 2023 - 21. 04. 2023 Prihláška
Prípravné vzdelávanie nových sudcov správnych súdov a kandidátov na funkciu sudcov správnych súdov I. 24. 04. 2023 - 28. 04. 2023 Prihláška
Záložné právo (JA Pezinok) 24. 04. 2023 - 24. 04. 2023 Prihláška
Belgicko, Brusel - študijná návšteva inštitúcií EÚ 24. 04. 2023 - 26. 04. 2023 Prihláška
Účinky insolvenčných konaní a preventívna reštrukturalizácia, špeciálne konkurzy a reštrukturalizácia (DP Omšenie) 24. 04. 2023 - 25. 04. 2023 Prihláška
Grooming ako súčasť stratégie osôb, dopúšťajúcich sa sexuálnych deliktov na deťoch (opakované podujatie), ONLINE 26. 04. 2023 - 26. 04. 2023 Prihláška
Online-webinár o právach obetí; Zločiny z nenávisti: ochrana občanov 27. 04. 2023 - 27. 04. 2023 Prihláška
Elektronické dôkazy v trestnom konaní. Komparatívny pohľad (JA Pezinok) 27. 04. 2023 - 27. 04. 2023 Prihláška
Aktuálna judikatúra a právna úprava pri určovaní rozhodného práva v cezhraničných sporoch (ONLINE) 27. 04. 2023 - 28. 04. 2023 Prihláška
On-line-webinar - Zločiny z nenávisti: ochrana občanov 27. 04. 2023 - 27. 04. 2023 Prihláška
Taliansko, Scandicci - Digitalizácia a umelá inteligencia v správnom práve 27. 04. 2023 - 28. 04. 2023 Prihláška
Taliansko, Rím - Digitalizácia a umelá inteligencia v správnom práve 27. 04. 2023 - 28. 04. 2023 Prihláška
Alternatívna a restoratívna justícia (DP Omšenie) 27. 04. 2023 - 28. 04. 2023 Prihláška