Všetky semináre za rok 2020

Názov Dátum
2020 - Výmenný program pre justičné autority 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020 Prihláška
Výmenný program pre justičné autority - špecializované výmeny 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020 Prihláška
Holandsko, Hague - EUROJUST - 3 mesačná stáž 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020
Prihláška
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry „Vstupné vzdelávanie“, „Kultivácia osobnosti“ (DP JA SR Omšenie), OP EVS 07. 01. 2020 - 10. 01. 2020 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 1. časť (DP JA SR Omšenie) 13. 01. 2020 - 16. 01. 2020 Prihláška
Vlastníctvo a správa bytov a nebytových priestorov (DP JA SR Omšenie), OP EVS 20. 01. 2020 - 21. 01. 2020 Prihláška
Metodológia a interpretácia práva: realistický pohľad (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok 23. 01. 2020 - 23. 01. 2020 Prihláška
360 stupňová efektívna komunikácia (BA, TT, TN, NR), JA SR Pezinok 27. 01. 2020 - 27. 01. 2020 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie) 27. 01. 2020 - 30. 01. 2020 Prihláška
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (DP JA SR Omšenie), APVV-16-0471 03. 02. 2020 - 04. 02. 2020 Prihláška
Príprava na vedenie pojednávania, médiá, etika a vystupovanie sudcu a prokurátora (celoslovenské podujatie) Pezinok, OP EVS 05. 02. 2020 - 05. 02. 2020 Prihláška
Základy ochrany osobných údajov so zameraním na GDPR a Policajnú smernicu (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok 10. 02. 2020 - 10. 02. 2020 Prihláška
Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie) 10. 02. 2020 - 12. 02. 2020 Prihláška
360 stupňová efektívna komunikácia (KE, PO) Krajský súd v Košicach 11. 02. 2020 - 11. 02. 2020 Prihláška
Zmluvná pokuta (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS 12. 02. 2020 - 12. 02. 2020 Prihláška
Správne súdnictvo (DP JA SR Omšenie), OP EVS 13. 02. 2020 - 14. 02. 2020 Prihláška
Rébusy v práve (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS 17. 02. 2020 - 17. 02. 2020 Prihláška
Riadenie ľudských zdrojov (Manažérska miniakadémia; Manažérska komunikácia a vedenie ľudí) – II. časť (DP Omšenie), OP EVS 17. 02. 2020 - 18. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Komárno) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Michalovce) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Považská Bystrica) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Prešov) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020
Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Svidník) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Revúca) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Žiline) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Nitra) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (JA SR Pezinok) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Trenčíne) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Trebišov) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Kežmarok) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Brezno) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Zvolen) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Liptovský Mikuláš) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Levice) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Rožňava) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Partizánske) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Bardejov) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Banskej Bystrici) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Rimavská Sobota) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Dolný Kubín) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Topoľčany) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Košiciach) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Nové Mesto nad Váhom) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Prešove) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Poprad) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Lučenec) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Ružomberok) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Nové Zámky) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Spišská Nová Ves) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Humenné) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Banská Bystrica) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Veľký Krtíš) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Martin) 19. 02. 2020 - 19. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Topoľčany 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Krajský súd v Košiciach 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Krajský súd v Banskej Bystrici 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Humenné 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Rimavská Sobota 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Žilina 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Liptovský Mikuláš 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Nové Zámky 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Spišská Nová Ves 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Prešov 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Lučenec 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Stará Ľubovňa 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020
Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Martin 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Komárno 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Michalovce 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Banská Bystrica 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Kežmarok 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Veľký Krtíš 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Čadca 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Nitra 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), JA SR Pezinok 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Považská Bystrica 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Trebišov 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Bardejov 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Revúca 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Žiar nad Hronom 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Levice 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Krajský súd v Trenčíne 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Rožňava 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Krajský súd v Prešove 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Brezno 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Poprad 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Zvolen 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020
Prihláška
Trovy konania v civilnom konaní (1. časť), video prenos Okresný súd Dolný Kubín 20. 02. 2020 - 20. 02. 2020 Prihláška
Práca s judikatúrou (SD EÚ a ESĽP), celoslovenské podujatie JA SR Pezinok 24. 02. 2020 - 24. 02. 2020 Prihláška
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie) 24. 02. 2020 - 27. 02. 2020 Prihláška
Poznatky z vykonávacej praxe Zboru väzenskej a justičnej praxe (JA SR Pezinok) 26. 02. 2020 - 26. 02. 2020 Prihláška
Rumunsko, Bukurešť - Protimonopolné právo EÚ 02. 03. 2020 - 03. 03. 2020
Prihláška
Trestné činy v doprave (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok 02. 03. 2020 - 02. 03. 2020 Prihláška
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP 02. 03. 2020 - 04. 03. 2020
Prihláška
Luxembursko, Francúzsko - zahraničná stáž na Európských súdoch 02. 03. 2020 - 06. 03. 2020 Prihláška
Špecializované trojdňové vzdelávanie v anglickom jazyku (Village resort Hanuliak, Belá), OP EVS 02. 03. 2020 - 04. 03. 2020 Prihláška
Účinky úpadkových konaní (konkurz, reštrukturalizácia) na súdne a iné konania (DP JA SR Omšenie), OP EVS 02. 03. 2020 - 03. 03. 2020 Prihláška
Bulharsko, Sofia - Princípy práva - nezávislosť sudcov 05. 03. 2020 - 06. 03. 2020 Prihláška
Česká republika, Praha - Nariadenie Brusel I 05. 03. 2020 - 06. 03. 2020
Prihláška
Obchodovanie s ľuďmi (DP JA SR Omšenie), OP EVS 05. 03. 2020 - 06. 03. 2020 Prihláška